BO CISTELLA DE LA COMPRA de la GVA (Termini de sol·licitud fins al 14 de juliol de 2023) - Aielo de Malferit

28-04-2023 12:20
BO CISTELLA DE LA COMPRA de la GVA (Termini de sol·licitud fins al 14 de juliol de 2023) - Aielo de Malferit

BO CISTELLA DE LA COMPRA de la GVA

Termini de sol·licitud fins al 14 de juliol de 2023

 

L'emissió del Bo Cistella Compra té per objectiu la concessió d'un bo de 90€, en format targeta prepagament, activada durant 4 mesos des de la seua emissió, dirigit a les famílies residents en la Comunitat Valenciana amb baix nivell d'ingressos i destinada al pagament d'aliments en tots els establiments del sector de l'alimentació de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de mitigar l'impacte de la inflació.

 

Jubilats i pensionistes exclosos

Persones residents en la Comunitat Valenciana. La unitat de convivència no podrà superar una renta anual de 21.000 € (renta 2021). Al llarg del 2022 haver treballat, haver rebut prestació o subsidi, haver rebut l'Ingrés Mínim Vital o la Renta Valenciana d'Inclusió.

 

SOL·LICITUD:    

La sol·licitud podrà realitzar-la de manera PRESENCIAL en qualsevol oficina de correus o bé de manera TELEMÀTICA a través d'internet.

La inscripció PRESENCIAL es realitzarà en dues fases:

A) Primer cal demanar CITA PRÈVIA per a CORREUS: Nom del sol·licitant (no necessària signatura electrònica)

B) Realització de la sol·licitud de manera presencial en la franja de dies/hores de la cita prèvia en qualsevol oficina de Correus (NO requereix certificat electrònic).

 

QUÉ CAL PRESENTAR?:

  1. Justificant de la Cita Prèvia
  2. Document d'identitat DNI/NIE
  3. Document d'autoritzacions de la unitat de convivència complimentat i signat pels integrants de la unitat de convivència.
  4. Document de representació complimentat i signat pel sol·licitant.

 

Més informació i tramitació en https://bonocesta.gva.es

BO CISTELLA DE LA COMPRA de la GVA (Termini de sol·licitud fins al 14 de juliol de 2023) - Aielo de Malferit

BO CISTELLA DE LA COMPRA de la GVA

Termini de sol·licitud fins al 14 de juliol de 2023

 

L'emissió del Bo Cistella Compra té per objectiu la concessió d'un bo de 90€, en format targeta prepagament, activada durant 4 mesos des de la seua emissió, dirigit a les famílies residents en la Comunitat Valenciana amb baix nivell d'ingressos i destinada al pagament d'aliments en tots els establiments del sector de l'alimentació de la Comunitat Valenciana amb la finalitat de mitigar l'impacte de la inflació.

 

Jubilats i pensionistes exclosos

Persones residents en la Comunitat Valenciana. La unitat de convivència no podrà superar una renta anual de 21.000 € (renta 2021). Al llarg del 2022 haver treballat, haver rebut prestació o subsidi, haver rebut l'Ingrés Mínim Vital o la Renta Valenciana d'Inclusió.

 

SOL·LICITUD:    

La sol·licitud podrà realitzar-la de manera PRESENCIAL en qualsevol oficina de correus o bé de manera TELEMÀTICA a través d'internet.

La inscripció PRESENCIAL es realitzarà en dues fases:

A) Primer cal demanar CITA PRÈVIA per a CORREUS: Nom del sol·licitant (no necessària signatura electrònica)

B) Realització de la sol·licitud de manera presencial en la franja de dies/hores de la cita prèvia en qualsevol oficina de Correus (NO requereix certificat electrònic).

 

QUÉ CAL PRESENTAR?:

  1. Justificant de la Cita Prèvia
  2. Document d'identitat DNI/NIE
  3. Document d'autoritzacions de la unitat de convivència complimentat i signat pels integrants de la unitat de convivència.
  4. Document de representació complimentat i signat pel sol·licitant.

 

Més informació i tramitació en https://bonocesta.gva.es

1 / 1