Borsa d'administratiu/va d'administració general (Termini de presentació de sol·licituds del 21 d'agost al 15 de setembre ) - Aielo de Malferit

21-08-2023 13:02
Borsa d'administratiu/va d'administració general (Termini de presentació de sol·licituds del 21 d'agost al 15 de setembre ) - Aielo de Malferit

OBJECTE

És objecte de la present convocatòria la creació d'una borsa d'ocupació per a tenir preparat un mecanisme que done cobertura legal a necessitats essencials que puguen sorgir, amb professionals que desenvoluparen les seues funcions en la categoria professional enquadrada en:

 • Administratiu d'administració general Grup: C1
 • Naturalesa: funcionarial interí. Haurà de passar un període de prova d'un mes,
 • previ a la presa de possessió com a funcionari o funcionària interí.
 • Sistema selectiu: Oposició
 • Titulacions vàlides per optar a la plaça: batxillera o equivalent.
 • Nivell de complement de destinació: 20
 • Complement específic: Núm. E21

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • Del 21 d'agost al 15 de setembre de 2023 (ambdós inclosos)

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA fent clic ací

ANUNCI BOP núm. 160 del 18 d'agost de 2023, fent clic ací

 

 

Borsa d'administratiu/va d'administració general (Termini de presentació de sol·licituds del 21 d'agost al 15 de setembre ) - Aielo de Malferit

OBJECTE

És objecte de la present convocatòria la creació d'una borsa d'ocupació per a tenir preparat un mecanisme que done cobertura legal a necessitats essencials que puguen sorgir, amb professionals que desenvoluparen les seues funcions en la categoria professional enquadrada en:

 • Administratiu d'administració general Grup: C1
 • Naturalesa: funcionarial interí. Haurà de passar un període de prova d'un mes,
 • previ a la presa de possessió com a funcionari o funcionària interí.
 • Sistema selectiu: Oposició
 • Titulacions vàlides per optar a la plaça: batxillera o equivalent.
 • Nivell de complement de destinació: 20
 • Complement específic: Núm. E21

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 • Del 21 d'agost al 15 de setembre de 2023 (ambdós inclosos)

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA fent clic ací

ANUNCI BOP núm. 160 del 18 d'agost de 2023, fent clic ací

 

 

1 / 0