Borsa d'auxiliars de serveis (peons) Grup E - any 2021 (Presentació de sol·licituds del 15 al 26 de març) - Aielo de Malferit

13-03-2021 20:25
Borsa d'auxiliars de serveis (peons) Grup E - any 2021 (Presentació de sol·licituds del 15 al 26 de març) - Aielo de Malferit

Constitució d'una borsa d'auxiliars de serveis (peons), pertanyents al Grup E, per a possibles contractacions laborals temporals a fi d’atendre necessitats que pugen sorgir al llarg del present any 2021, en les diferents àrees i serveis de l'Ajuntament d’ Aielo de Malferit, i que atenguen a les següents circumstancies:

  • Existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per personal laboral fix.
  • Substitució transitòria dels titulars.
  • Execució de programes de caràcter temporal.
  • Excés o acumulació de tasques relacionades amb la prestació de serveis Municipals, obres i tasques d’ interès general i/o altres de similar analogia.

La borsa estarà activa fins a 31 de desembre de 2021 i es finançarà amb recursos propis amb càrrec al Pressupost Municipal vigent.

El termini per a la presentació d'instàncies és del 15 al 26 de març (ambdós inclosos). 

DOCUMENTACIÓ:

Borsa d'auxiliars de serveis (peons) Grup E - any 2021 (Presentació de sol·licituds del 15 al 26 de març) - Aielo de Malferit

Constitució d'una borsa d'auxiliars de serveis (peons), pertanyents al Grup E, per a possibles contractacions laborals temporals a fi d’atendre necessitats que pugen sorgir al llarg del present any 2021, en les diferents àrees i serveis de l'Ajuntament d’ Aielo de Malferit, i que atenguen a les següents circumstancies:

  • Existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per personal laboral fix.
  • Substitució transitòria dels titulars.
  • Execució de programes de caràcter temporal.
  • Excés o acumulació de tasques relacionades amb la prestació de serveis Municipals, obres i tasques d’ interès general i/o altres de similar analogia.

La borsa estarà activa fins a 31 de desembre de 2021 i es finançarà amb recursos propis amb càrrec al Pressupost Municipal vigent.

El termini per a la presentació d'instàncies és del 15 al 26 de març (ambdós inclosos). 

DOCUMENTACIÓ:

1 / 1