Borsa de treball de tècnic superior en Educació Infantil - EIM La Serratella (Llistat provisional d’admesos i exclosos ) - Aielo de Malferit

15-03-2021 17:00
Borsa de treball de tècnic superior en Educació Infantil - EIM La Serratella (Llistat provisional d’admesos i exclosos ) - Aielo de Malferit

ANUNCI MUNICIPAL

Llistat provisional d’admesos i exclosos a la Borsa de treball de tècnic superior en Educació Infantil - EIM La Serratella

 

Per resolució d’Alcaldia número 2021-0074 de data 12 de març de 2021 es RESOL:

PRIMER.- Pubicar el Llistat provisional d’admesos i exclosos a la Borsa de treball de tècnic superior en Educació Infantil - EIM La Serratella, quedant de la següent manera:

ADMESOS

33569703F

48293300Q

48605604A

73100148F

48289661B

48287866X

48601379X

73592089R

20851267L

48289419E

48291313F

48609397R

20826934C

21660884J

21806537F

21681902D

20497948A

07258315K

48600665D

52719544W

48607356F

48604576X

48603757L

52715068B

48600730M

20496293G

73587137V

48293409X

20051800D

48293490E

52716423D

44529786S

73774031J

20447691R

X5005521P

48285170M

74011071S

73592096P

21690304Q

20442865M

48604692B

21699621H

20045734S

48594225D

21697061B

20458314K

53227315W

53725756X

21685694Y

48602485N

48626526H

52716522Q

24385418J

52718529E

15424269D

21683688R

20450633E

48606849Y

20059042Y

20440773Y

20449562D

20011446C

20033333B

48564150H

52717350Q

21683653N

52718698F

20453301E

78852680D

21800121P

20459407X

33466397V

20431096N

33491244R

48294609Z

20445350Y

48291001V

48608058L

73657343G

48290880B

44853294M

53751081N

48605424F

20053963X

X8662414Q

20042703C

20851750L

20013383W

73101547A

20456922D

26751839X

21689124D

48288941G

20437457W

20051805Z

48291373K

45928749A

21669701K

74360949V

EXCLOSOS

48288003D

1

26744548X

1

20855166P

1

48606488J

1

07260956V

1

48594553S

1

20459971E

1

48764580A

1

45927880P

1

21681519V

1

73994582V

1

20499830E

1

45928409P

1

45844253D

1

48585532X

2

20853515J

3

20057765V

4

48579701K

4

21805220R

4

20011446C

4

73593905T

4

MOTIUS

(1).- No acreditar estar en possessió del grau elemental de València o B1.

(2).- Fora termini.

(3).- Falta documentació. DNI

(4).- No acredita titulació.

SEGON.- Establir  un període de 3 dies hàbils, des de la seua publicació, per a la presentació d’ al·legacions per part dels interessats, si procedeix.

TERCER.- Nomenar al Tribunal Qualificador, integrat per les persones que seguidament es relacionen:

  • Presidenta.- Mari Cruz Merino Lorente.
  • Vocal.- Miguel Mateu Estornell.
  • Vocal.-  Juan Rafael Martorell Benavent.
  • Vocal.-  Ines Cuquerella Calatayud.
  • Secretaria.- Isabel Marti Juan.
Borsa de treball de tècnic superior en Educació Infantil - EIM La Serratella (Llistat provisional d’admesos i exclosos ) - Aielo de Malferit

ANUNCI MUNICIPAL

Llistat provisional d’admesos i exclosos a la Borsa de treball de tècnic superior en Educació Infantil - EIM La Serratella

 

Per resolució d’Alcaldia número 2021-0074 de data 12 de març de 2021 es RESOL:

PRIMER.- Pubicar el Llistat provisional d’admesos i exclosos a la Borsa de treball de tècnic superior en Educació Infantil - EIM La Serratella, quedant de la següent manera:

ADMESOS

33569703F

48293300Q

48605604A

73100148F

48289661B

48287866X

48601379X

73592089R

20851267L

48289419E

48291313F

48609397R

20826934C

21660884J

21806537F

21681902D

20497948A

07258315K

48600665D

52719544W

48607356F

48604576X

48603757L

52715068B

48600730M

20496293G

73587137V

48293409X

20051800D

48293490E

52716423D

44529786S

73774031J

20447691R

X5005521P

48285170M

74011071S

73592096P

21690304Q

20442865M

48604692B

21699621H

20045734S

48594225D

21697061B

20458314K

53227315W

53725756X

21685694Y

48602485N

48626526H

52716522Q

24385418J

52718529E

15424269D

21683688R

20450633E

48606849Y

20059042Y

20440773Y

20449562D

20011446C

20033333B

48564150H

52717350Q

21683653N

52718698F

20453301E

78852680D

21800121P

20459407X

33466397V

20431096N

33491244R

48294609Z

20445350Y

48291001V

48608058L

73657343G

48290880B

44853294M

53751081N

48605424F

20053963X

X8662414Q

20042703C

20851750L

20013383W

73101547A

20456922D

26751839X

21689124D

48288941G

20437457W

20051805Z

48291373K

45928749A

21669701K

74360949V

EXCLOSOS

48288003D

1

26744548X

1

20855166P

1

48606488J

1

07260956V

1

48594553S

1

20459971E

1

48764580A

1

45927880P

1

21681519V

1

73994582V

1

20499830E

1

45928409P

1

45844253D

1

48585532X

2

20853515J

3

20057765V

4

48579701K

4

21805220R

4

20011446C

4

73593905T

4

MOTIUS

(1).- No acreditar estar en possessió del grau elemental de València o B1.

(2).- Fora termini.

(3).- Falta documentació. DNI

(4).- No acredita titulació.

SEGON.- Establir  un període de 3 dies hàbils, des de la seua publicació, per a la presentació d’ al·legacions per part dels interessats, si procedeix.

TERCER.- Nomenar al Tribunal Qualificador, integrat per les persones que seguidament es relacionen:

  • Presidenta.- Mari Cruz Merino Lorente.
  • Vocal.- Miguel Mateu Estornell.
  • Vocal.-  Juan Rafael Martorell Benavent.
  • Vocal.-  Ines Cuquerella Calatayud.
  • Secretaria.- Isabel Marti Juan.
1 / 0