Borsa d'ocupació per a cobrir llocs de professor/a al Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Enric Valor (Llistat definitiu d’admesos i exclosos i data d'entrevista ) - Aielo de Malferit

02-10-2020 12:07
Borsa d'ocupació per a cobrir llocs de professor/a al Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Enric Valor (Llistat definitiu d’admesos i exclosos i data d'entrevista ) - Aielo de Malferit

ANUNCI MUNICIPAL

Llistat definitiu d’admesos i exclosos a la borsa d’ocupació temporal adscrita al CMFPA Enric Valor

 

Per resolució d’Alcaldia número 2020-0259 de data 30 de setembre de 2020 es publica el Llistat definitiu d’admesos i exclosos a la borsa d’ocupació temporal adscrita al CMFPA Enric Valor, quedant de la següent manera:

ADMESOS:

48609397R

48605431Z

48606540L

48600099H

73226007X

52719083R

53217764L

48604360R

 

Tanmateix es convoca als aspirants admesos a la fase d’entrevista, amb caràcter obligatori i no eliminatori, per al proper dia 5 d’octubre de 2020 en les dependències de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit i seguint l’ordre indicat que a continuació es detalla:

48609397R

9 hores

48605431Z

9:05 hores

48606540L

9:10 hores

48600099H

9:15 hores

73226007X

9:20 hores

52719083R

9:25 hores

53217764L

9:30 hores

48604360R

9:35 hores

 

Borsa d'ocupació per a cobrir llocs de professor/a al Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Enric Valor (Llistat definitiu d’admesos i exclosos i data d'entrevista ) - Aielo de Malferit

ANUNCI MUNICIPAL

Llistat definitiu d’admesos i exclosos a la borsa d’ocupació temporal adscrita al CMFPA Enric Valor

 

Per resolució d’Alcaldia número 2020-0259 de data 30 de setembre de 2020 es publica el Llistat definitiu d’admesos i exclosos a la borsa d’ocupació temporal adscrita al CMFPA Enric Valor, quedant de la següent manera:

ADMESOS:

48609397R

48605431Z

48606540L

48600099H

73226007X

52719083R

53217764L

48604360R

 

Tanmateix es convoca als aspirants admesos a la fase d’entrevista, amb caràcter obligatori i no eliminatori, per al proper dia 5 d’octubre de 2020 en les dependències de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit i seguint l’ordre indicat que a continuació es detalla:

48609397R

9 hores

48605431Z

9:05 hores

48606540L

9:10 hores

48600099H

9:15 hores

73226007X

9:20 hores

52719083R

9:25 hores

53217764L

9:30 hores

48604360R

9:35 hores

 

1 / 1