Borsa d’ocupació d'auxiliars de serveis (peons) (Llistat provisional d'admesos i exclosos) - Aielo de Malferit

08-04-2021 13:00
Borsa d’ocupació d'auxiliars de serveis (peons) (Llistat provisional d'admesos i exclosos) - Aielo de Malferit

ANUNCI MUNICIPAL

Borsa d’Ocupació d'Auxiliars de Serveis (peons)

 

Per resolució d’Alcaldia número 2021-97 de data 7 d’abril de 2021 es RESOL:

PRIMER: Procedir a la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos.

LLISTA ADMESOS

1 73550858D
2 20407413L
3 52715393Z
4 49265766L
5 48606601B
6 52712620R
7 52718432V
8 Y3942006G
9 73550860B
10 X9488524N
11 20413599H
12 73550879F
13 X1692602D
14 20024649K
15 10188563T
16 X7681944J
17 52711935Y
18 48603332P
19 20422171B
20 73758303V
21 48287458Q
22 Y7331051E
23 Y7156441M
24 Y5432580V
25 X3714219H
26 48289116H
27 48293052K
28 24333.971V
29 20405181H
30 20403676P
31 48286501W
32 20409238G
33 48294480T
34 52718878A
35 73543521D
36 52716796Z
37 52715983Y
38 73910630S
39 52710760G
40 52714130Q
41 73943076P
42 20403136C
43 20428028A
44 52713169K

 

SEGON: Establir  un període de 3 dies hàbils, des de la seua publicació, per a la presentació d’al·legacions per part dels interessats.

TERCER: Nomenar al Tribunal Qualificador, integrat per les persones que seguidament es relacionen:

  • Presidenta.- Isabel Marti Juan.
  • Vocal.- Mari Cruz Merino Lorente.
  • Vocal.-  Ines Cuquerella Calatayud.
  • Secretaria.- Ana Maria Barbarroja Trescoli.”
Borsa d’ocupació d'auxiliars de serveis (peons) (Llistat provisional d'admesos i exclosos) - Aielo de Malferit

ANUNCI MUNICIPAL

Borsa d’Ocupació d'Auxiliars de Serveis (peons)

 

Per resolució d’Alcaldia número 2021-97 de data 7 d’abril de 2021 es RESOL:

PRIMER: Procedir a la publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos.

LLISTA ADMESOS

1 73550858D
2 20407413L
3 52715393Z
4 49265766L
5 48606601B
6 52712620R
7 52718432V
8 Y3942006G
9 73550860B
10 X9488524N
11 20413599H
12 73550879F
13 X1692602D
14 20024649K
15 10188563T
16 X7681944J
17 52711935Y
18 48603332P
19 20422171B
20 73758303V
21 48287458Q
22 Y7331051E
23 Y7156441M
24 Y5432580V
25 X3714219H
26 48289116H
27 48293052K
28 24333.971V
29 20405181H
30 20403676P
31 48286501W
32 20409238G
33 48294480T
34 52718878A
35 73543521D
36 52716796Z
37 52715983Y
38 73910630S
39 52710760G
40 52714130Q
41 73943076P
42 20403136C
43 20428028A
44 52713169K

 

SEGON: Establir  un període de 3 dies hàbils, des de la seua publicació, per a la presentació d’al·legacions per part dels interessats.

TERCER: Nomenar al Tribunal Qualificador, integrat per les persones que seguidament es relacionen:

  • Presidenta.- Isabel Marti Juan.
  • Vocal.- Mari Cruz Merino Lorente.
  • Vocal.-  Ines Cuquerella Calatayud.
  • Secretaria.- Ana Maria Barbarroja Trescoli.”
1 / 0