Borses de treball SOCORRISTES i MONITOR/A AQUAGYM. Temporada piscina 2022. (Termini de presentació del 24 al 30 de maig de 2022) - Aielo de Malferit

23-05-2022 15:18
Borses de treball SOCORRISTES i MONITOR/A AQUAGYM. Temporada piscina 2022. (Termini de presentació del 24 al 30 de maig de 2022) - Aielo de Malferit

BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRATACION DE SOCORRISTES, TEMPORADA PISCINA 2022.

 

Objecte de la Convocatòria

Es objecte de la present convocatòria la constitució, mitjançant concurs, d’ una borsa de treball temporal corresponent a les categories de socorristes, per a la temporada  d’ estiu 2022, amb l’ objecte de cobrir les necessitats derivades del servei de  PISCINA PUBLICA MUNICIPAL, en la modalitat de prestació de serveis. La borsa estarà activa  durant la temporada d’ estiu i fins que no s'aprovi una nova o fins que s'estimi necessari el manteniment de la mateixa.

Termini de presentació de sol·licituds.- Del 24 al 30 de maig (tots dos inclosos)

DOCUMENTACIÓ:

 

BORSA DE TREBALL DE MONITOR/A D’AQUAGYM. TEMPORA PISCINA 2022.

 

Objecte de la Convocatòria

Es objecte de la present convocatòria la constitució, mitjançant concurs, d’ una borsa de treball temporal corresponent a les categories de monitor/a d’ aquagym, per a la temporada  d’ estiu 2022, amb l’ objecte de cobrir les necessitats derivades del servei de  PISCINA PUBLICA MUNICIPAL, en la modalitat de prestació de serveis. La borsa estarà activa  durant la temporada d’ estiu i fins que no s'aprovi una nova o fins que s'estimi necessari el manteniment de la mateixa.

Termini de presentació de sol·licituds.- Del 24 al 30 de maig (tots dos inclosos)

DOCUMENTACIÓ:

Borses de treball SOCORRISTES i MONITOR/A AQUAGYM. Temporada piscina 2022. (Termini de presentació del 24 al 30 de maig de 2022) - Aielo de Malferit

BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRATACION DE SOCORRISTES, TEMPORADA PISCINA 2022.

 

Objecte de la Convocatòria

Es objecte de la present convocatòria la constitució, mitjançant concurs, d’ una borsa de treball temporal corresponent a les categories de socorristes, per a la temporada  d’ estiu 2022, amb l’ objecte de cobrir les necessitats derivades del servei de  PISCINA PUBLICA MUNICIPAL, en la modalitat de prestació de serveis. La borsa estarà activa  durant la temporada d’ estiu i fins que no s'aprovi una nova o fins que s'estimi necessari el manteniment de la mateixa.

Termini de presentació de sol·licituds.- Del 24 al 30 de maig (tots dos inclosos)

DOCUMENTACIÓ:

 

BORSA DE TREBALL DE MONITOR/A D’AQUAGYM. TEMPORA PISCINA 2022.

 

Objecte de la Convocatòria

Es objecte de la present convocatòria la constitució, mitjançant concurs, d’ una borsa de treball temporal corresponent a les categories de monitor/a d’ aquagym, per a la temporada  d’ estiu 2022, amb l’ objecte de cobrir les necessitats derivades del servei de  PISCINA PUBLICA MUNICIPAL, en la modalitat de prestació de serveis. La borsa estarà activa  durant la temporada d’ estiu i fins que no s'aprovi una nova o fins que s'estimi necessari el manteniment de la mateixa.

Termini de presentació de sol·licituds.- Del 24 al 30 de maig (tots dos inclosos)

DOCUMENTACIÓ:

1 / 0