Cabassos de Palma de Margalló - Pinet

Sárias, capazos, cestas, estoras, escobas, cepillos

Els cultius són tots de secà; la més estés és l'olivera, seguit per la pruna ametler i garrofera. La ramaderia compte més de 20 granges avícoles i alguna granja porcina. Pel que fa a l'artesania cal destacar l'activitat antiga de fer cabassos de palma de forma artesanal; prova d'això és el fet que la majoria de persones adultes saben treballar el margalló que creix a la mateixa muntanya del terme. Estos cabaços li servien al llaurador per portar les eines per anar la camp. I per a les dones s'en feien uns especials per anar a comprar, així com els "sitiets" que servien per anar al fo i portar la cassola d'arròs al fo ja cuit cap a casa. Podria ser que pinet fora un dels poc pobles (si no l'únic) de la vall d'albaida on es treballava i que encara es conserve esta tradició.

1 / 2