Caixa Ontinyent concedeix un crèdit a l'Ajuntament d'Aielo de Malferit per a ajornar el cobrament d'impostos i taxes municipals. - Aielo de Malferit

12-05-2020 14:48
Caixa Ontinyent concedeix un crèdit a l'Ajuntament d'Aielo de Malferit per a ajornar el cobrament d'impostos i taxes municipals. - Aielo de Malferit

Caixa Ontinyent concedeix un crèdit a l'Ajuntament d'Aielo de Malferit per a ajornar el cobrament d'impostos i taxes municipals.

 

Caixa Ontinyent ha concedit a l'Ajuntament d'Aielo de Malferit un crèdit destinat a atendre els desajustos que puguen donar-se a la tresoreria municipal, amb motiu de l’ajornament dels pagaments d’impostos i taxes municipals als veïns i veïnes d’Aielo.

El crèdit, que ascendeix a 150.000 euros, no té cap tipus d’interés ni comissió i serà retornat pel consistori abans del 31 de desembre de 2020.

Aquesta actuació s'emmarca en la línia oferida per Caixa Ontinyent als ajuntaments de les comarques centrals per a atendre pagaments i facilitar l'ajornament del cobrament d'impostos municipals o altres necessitats similars.

L’import concedit es destinarà a cobrir el desequilibri que prové de la suspensió, ajornament i no cobrament d’impostos i taxes municipals, unes mesures tributàries aprovades pel consistori al llarg del confinament per minvar la situació econòmica de les famílies com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.  

Durant estos 2 mesos s’han aprovat, entre altres: l’ajornament del període voluntari per al pagament de la taxa de fem, la suspensió en el cobrament de les taxes trimestrals i mensuals de diferents serveis que presta l’Ajuntament, així com el no cobrament del mes de març d’estes taxes, la modificació del calendari fiscal de l’exercici 2020, ajornant el pagament voluntari de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i  la taxa del cementeri, i el no abonament de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires. Estes mesures suposen per a l’Ajuntament deixar d’ingressar per una sèria d’activitats i ajornar els ingressos per altres mentre es generen despeses.   

Des de l’Equip de Govern Municipal s’ha remarcat la importància que té que Caixa Ontinyent haja recolzat a l’Ajuntament en estes mesures per fer front a la crisi sanitària provocada pel coronavirus. “Des de l’Ajuntament anem a continuar treballant dur i implementant noves mesures perquè tots superem esta situació.”

}
Caixa Ontinyent concedeix un crèdit a l'Ajuntament d'Aielo de Malferit per a ajornar el cobrament d'impostos i taxes municipals. - Aielo de Malferit

Caixa Ontinyent concedeix un crèdit a l'Ajuntament d'Aielo de Malferit per a ajornar el cobrament d'impostos i taxes municipals.

 

Caixa Ontinyent ha concedit a l'Ajuntament d'Aielo de Malferit un crèdit destinat a atendre els desajustos que puguen donar-se a la tresoreria municipal, amb motiu de l’ajornament dels pagaments d’impostos i taxes municipals als veïns i veïnes d’Aielo.

El crèdit, que ascendeix a 150.000 euros, no té cap tipus d’interés ni comissió i serà retornat pel consistori abans del 31 de desembre de 2020.

Aquesta actuació s'emmarca en la línia oferida per Caixa Ontinyent als ajuntaments de les comarques centrals per a atendre pagaments i facilitar l'ajornament del cobrament d'impostos municipals o altres necessitats similars.

L’import concedit es destinarà a cobrir el desequilibri que prové de la suspensió, ajornament i no cobrament d’impostos i taxes municipals, unes mesures tributàries aprovades pel consistori al llarg del confinament per minvar la situació econòmica de les famílies com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.  

Durant estos 2 mesos s’han aprovat, entre altres: l’ajornament del període voluntari per al pagament de la taxa de fem, la suspensió en el cobrament de les taxes trimestrals i mensuals de diferents serveis que presta l’Ajuntament, així com el no cobrament del mes de març d’estes taxes, la modificació del calendari fiscal de l’exercici 2020, ajornant el pagament voluntari de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i  la taxa del cementeri, i el no abonament de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires. Estes mesures suposen per a l’Ajuntament deixar d’ingressar per una sèria d’activitats i ajornar els ingressos per altres mentre es generen despeses.   

Des de l’Equip de Govern Municipal s’ha remarcat la importància que té que Caixa Ontinyent haja recolzat a l’Ajuntament en estes mesures per fer front a la crisi sanitària provocada pel coronavirus. “Des de l’Ajuntament anem a continuar treballant dur i implementant noves mesures perquè tots superem esta situació.”

}
1 / 1