Carrer Major - Ontinyent

Dades
Telèfon: ---
Direcció: Carrer Maians
Email: ---
Obert festius: No

Carrer Major encara que no ho sembla a primera vista, es tracta d'un carrer de traçat medieval, seguint l'antic camí que, cap a llevant, duia a Albaida i a Gandia. En realitat, es compon de dos carrers anomenats Maians i Gomis, on s'hi conserven diverses cases nobiliàries dels segles XVIII i XIX, amb les esglésies de Sant Carles i de Sant Francesc, ambdós del segle XVIII. S'ha de remarcar també el conjunt de cases palaus de diversos llinatges nobiliaris, oriünds o relacionats amb la Vila, testimoniatge de l'època en que Ontinyent es van guanyar el renom de "usietes" de les poblacions veïnes per aquesta circumstància. Cal destacar la casa dels Nadal (segle XVIII), el palau dels Maians o dels Marquesos de Montemira (del segle XVIII, amb una important reforma en el XIX) i el palau dels Barons de Santa Bàrbara (de 1750, seu de la Casa de la Cultura d'Ontinyent). En un ramal del carrer Major es troba el palau dels Puig (dels segles XVII-XIX, seu actual de l'Arxiu Municipal d'Ontinyent i de la Biblioteca Pública Municipal "Pare Lluís Galiana") i la casa dels Cerdà (segle XVIII).

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció: Carrer Maians
Email: ---
Obert festius: No