Castillo – Palacio de Montitxelvo - Montitxelvo

Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: No

Era una construcció defensiva de planta quadrangular amb torres en els seus arestes. Només es conserva una de les seves torres defensives de dues plantes d’alçada amb creueria ogival i part del llenç de la muralla de la població medieval.

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: No