COMUNICAT DE LA COMUNITAT DE REGANTS (Ajornament de l'assemblea general ordinària del 31 de juliol) - Aielo de Malferit

29-07-2020 09:00
COMUNICAT DE LA COMUNITAT DE REGANTS (Ajornament de l'assemblea general ordinària del 31 de juliol) - Aielo de Malferit

COMUNICAT DE LA

COMUNITAT DE REGANTS

 

La Junta de la Comunitat de Regants d´Aielo de Malferit en la sessió celebrada el dia 22 de Juliol de 2020 ha pres la decisió, a causa de les precaucions recomanades per les autoritats sanitàries a fi d´evitar el contagi del COVID-19 en actes amb un elevat nombre de persones congregades, d´ajornar la seua Assemblea General Ordinària –prevista per al pròxim 31 de Juliol– fins una data encara per determinar.

Segons el dispost en l´article 10 dels Estatuts de la Comunitat són obligacions dels Comuners “Contribuir, en la  proporció que cadascun corresponga, a sufragar les despeses de la Comunitat, canons i tarifes de reg”, es pel que donat que l´activitat de reg continua mantinguen-se, entre els pròxims dies 05 al 10 d´Agost es passaran al cobrament les quotes de tots aquells comuners que ho tinguen domiciliat pel banc.

La Junta queda a la disposició de tots els comuners per a qualsevol consulta o aclariment que resulte del vostre interés.

 

En Aielo de Malferit, a 24 de Juliol de 2020.

 

LA JUNTA.

 

COMUNICAT DE LA COMUNITAT DE REGANTS (Ajornament de l'assemblea general ordinària del 31 de juliol) - Aielo de Malferit

COMUNICAT DE LA

COMUNITAT DE REGANTS

 

La Junta de la Comunitat de Regants d´Aielo de Malferit en la sessió celebrada el dia 22 de Juliol de 2020 ha pres la decisió, a causa de les precaucions recomanades per les autoritats sanitàries a fi d´evitar el contagi del COVID-19 en actes amb un elevat nombre de persones congregades, d´ajornar la seua Assemblea General Ordinària –prevista per al pròxim 31 de Juliol– fins una data encara per determinar.

Segons el dispost en l´article 10 dels Estatuts de la Comunitat són obligacions dels Comuners “Contribuir, en la  proporció que cadascun corresponga, a sufragar les despeses de la Comunitat, canons i tarifes de reg”, es pel que donat que l´activitat de reg continua mantinguen-se, entre els pròxims dies 05 al 10 d´Agost es passaran al cobrament les quotes de tots aquells comuners que ho tinguen domiciliat pel banc.

La Junta queda a la disposició de tots els comuners per a qualsevol consulta o aclariment que resulte del vostre interés.

 

En Aielo de Malferit, a 24 de Juliol de 2020.

 

LA JUNTA.

 

1 / 0