Consulta Pública Prèvia per a l'aprovació del Reglament de règim intern dels consells sectorials municipals de participació ciutadana (Participació de la ciutadania del 18 al 27 de març) - Aielo de Malferit

17-03-2021 12:00
Consulta Pública Prèvia per a l'aprovació del Reglament de règim intern dels consells sectorials municipals de participació ciutadana (Participació de la ciutadania del 18 al 27 de març) - Aielo de Malferit

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, l’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha publicat a la web municipal l’anunci de consulta pública relativa a l'elaboració del projectes de:

Reglament de règim intern dels consells sectorials municipals de participació ciutadana

La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de 10 dies a comptar des de demà dijous dia 18 de març de 2021.

Els suggeriments per a estes consultes públiques, es remetran a través del Registre General de l’Ajuntament de manera presencial, a través de la seu electrònica http://aielodemalferit.sedelectronica.es (tràmit queixes i suggeriments), o mitjançant qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació a la web municipal www.aielodemalferit.es 

Feu clic per accedir a l'anunci de la consulta pública

Consulta Pública Prèvia per a l'aprovació del Reglament de règim intern dels consells sectorials municipals de participació ciutadana (Participació de la ciutadania del 18 al 27 de març) - Aielo de Malferit

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, l’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha publicat a la web municipal l’anunci de consulta pública relativa a l'elaboració del projectes de:

Reglament de règim intern dels consells sectorials municipals de participació ciutadana

La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de 10 dies a comptar des de demà dijous dia 18 de març de 2021.

Els suggeriments per a estes consultes públiques, es remetran a través del Registre General de l’Ajuntament de manera presencial, a través de la seu electrònica http://aielodemalferit.sedelectronica.es (tràmit queixes i suggeriments), o mitjançant qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació a la web municipal www.aielodemalferit.es 

Feu clic per accedir a l'anunci de la consulta pública

1 / 1