Consulta Pública Prèvia per a l'Aprovació del Reglament Règim Intern del Servei de Menjador de l'EIM La Serratella (Participació de la ciutadania del 6 al 15 de Gener) - Aielo de Malferit

05-01-2021 13:00
Consulta Pública Prèvia per a l'Aprovació del Reglament Règim Intern del Servei de Menjador de l'EIM La Serratella (Participació de la ciutadania del 6 al 15 de Gener) - Aielo de Malferit

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, l’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha publicat a la web municipal l’anunci de consulta pública relativa a l'elaboració dels projectes de:

Reglament de Règim Intern del Servei de Menjador de l'EIM La Serratella

La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de 10 dies a comptar des de demà dimecres dia 6 de Gener.

Els suggeriments per a estes consultes públiques, es remetran a través del Registre General de l’Ajuntament de manera presencial, a través de la seu electrònica http://aielodemalferit.sedelectronica.es (tràmit queixes i suggeriments), o mitjançant qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació a la web municipal www.aielodemalferit.es 

Feu clic per accedir a l'anunci de la consulta publica

Consulta Pública Prèvia per a l'Aprovació del Reglament Règim Intern del Servei de Menjador de l'EIM La Serratella (Participació de la ciutadania del 6 al 15 de Gener) - Aielo de Malferit

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, l’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha publicat a la web municipal l’anunci de consulta pública relativa a l'elaboració dels projectes de:

Reglament de Règim Intern del Servei de Menjador de l'EIM La Serratella

La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de 10 dies a comptar des de demà dimecres dia 6 de Gener.

Els suggeriments per a estes consultes públiques, es remetran a través del Registre General de l’Ajuntament de manera presencial, a través de la seu electrònica http://aielodemalferit.sedelectronica.es (tràmit queixes i suggeriments), o mitjançant qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació a la web municipal www.aielodemalferit.es 

Feu clic per accedir a l'anunci de la consulta publica

1 / 0