CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L’APROVACIÓ DE 2 REGLAMENTS (Participació de la ciutadania del 7 al 20 de juliol) - Aielo de Malferit

06-07-2020 20:42
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L’APROVACIÓ DE 2 REGLAMENTS (Participació de la ciutadania del 7 al 20 de juliol) - Aielo de Malferit

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, l’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha publicat a la web municipal l’anunci de consulta pública relativa a l'elaboració dels projectes de:

  • REGLAMENT REGULADOR PER AL NOMENAMENT DE CRONISTA OFICIAL D’AIELO DE MALFERIT
  • REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ DE DISTINCIONS HONORÍFIQUES PER L'AJUNTAMENT D’AIELO DE MALFERIT

La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de 10 dies a comptar des de demà dimarts dia 7 de juliol.

Els suggeriments per a estes consultes públiques, es remetran a través del Registre General de l’Ajuntament de manera presencial, a través de la seu electrònica http://aielodemalferit.sedelectronica.es (tràmit queixes i suggeriments), o mitjançant qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació a la web municipal www.aielodemalferit.es o fent als següents enllaços dels anuncis:

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA PER A L’APROVACIÓ DE 2 REGLAMENTS (Participació de la ciutadania del 7 al 20 de juliol) - Aielo de Malferit

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, l’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha publicat a la web municipal l’anunci de consulta pública relativa a l'elaboració dels projectes de:

  • REGLAMENT REGULADOR PER AL NOMENAMENT DE CRONISTA OFICIAL D’AIELO DE MALFERIT
  • REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ DE DISTINCIONS HONORÍFIQUES PER L'AJUNTAMENT D’AIELO DE MALFERIT

La ciutadania, organitzacions i associacions que així ho consideren poden fer arribar les seues opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de 10 dies a comptar des de demà dimarts dia 7 de juliol.

Els suggeriments per a estes consultes públiques, es remetran a través del Registre General de l’Ajuntament de manera presencial, a través de la seu electrònica http://aielodemalferit.sedelectronica.es (tràmit queixes i suggeriments), o mitjançant qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Més informació a la web municipal www.aielodemalferit.es o fent als següents enllaços dels anuncis:

1 / 0