Creu de la pujada de la Costa - Llutxent

Dades
Telèfon: ---
Direcció: Camino de la Costa
Email: ---
Obert festius:

La Creu de la Pujada de la Costa (creu votiva del segle XIV) , està ubicada junt amb l'Ermita de la Consolació, en el terme de Llutxent, en la comarca de la Vall d'Albaida, en la província de València. Com tota creu de terme, té declaració genèrica com Bé d'interés cultural, a pesar de no comptar amb anotació ministerial, perquè ni està inscrita, ni té expedient; encara que compta amb codi: 46.24.150-007

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció: Camino de la Costa
Email: ---
Obert festius: