Cura d'horts i recol·lecció de produccions agrícoles no professionals (PREGUNTES MÉS FREQÜENTS) - Aielo de Malferit

01-05-2020 17:00
Cura d'horts i recol·lecció de produccions agrícoles no professionals (PREGUNTES MÉS FREQÜENTS) - Aielo de Malferit

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS DE LA CIUTADANIA en relació a cura d'horts i recol·lecció de produccions agrícoles no professionals

Puc desplaçar-me a cuidar el meu hort?

 • El desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts QUEDA AUTORITZAT, sempre que es troben en el mateix terme municipal al del domicili, o en un adjacent a aquest.

I si el meu hort està fora de Aielo o d'un municipi adjacent?

 • El requisit de proximitat podrà exceptuar-se en situació de necessitat, considerant-se per tal:

 1. La cura i alimentació d'animals.

 2. La cura o recol·lecció d'horts d'autoconsum, en aquells casos en els quals, en atenció a la situació socioeconòmica de l'interessat, el consum del producte dels mateixos resulte imprescindible per a atendre la seua subsistència, la qual cosa es podrà acreditar pel titular per qualsevol dels mitjans admesos en Dret.

Com dit realitzar el desplaçament al meu hort?

 • Aquests desplaçaments han de ser els mínims possibles per a la realització de les tasques indispensables i l'apilament del necessari, excepte causa degudament justificada. Els desplaçaments es realitzaran amb observança de les normes dictades per les autoritats competents per a garantir la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans.

Puc anar acompanyat per a la cura del meu hort o recol·lecció de productes?

 • La cura d'hort i recol·lecció de productes agrícoles, no professionals, es realitzarà DE MANERA INDIVIDUAL, llevat que s'acompanye a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada, i pel temps indispensable.

Cura d'horts i recol·lecció de produccions agrícoles no professionals (PREGUNTES MÉS FREQÜENTS) - Aielo de Malferit

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS DE LA CIUTADANIA en relació a cura d'horts i recol·lecció de produccions agrícoles no professionals

Puc desplaçar-me a cuidar el meu hort?

 • El desplaçament per a la cura i recol·lecció dels horts QUEDA AUTORITZAT, sempre que es troben en el mateix terme municipal al del domicili, o en un adjacent a aquest.

I si el meu hort està fora de Aielo o d'un municipi adjacent?

 • El requisit de proximitat podrà exceptuar-se en situació de necessitat, considerant-se per tal:

 1. La cura i alimentació d'animals.

 2. La cura o recol·lecció d'horts d'autoconsum, en aquells casos en els quals, en atenció a la situació socioeconòmica de l'interessat, el consum del producte dels mateixos resulte imprescindible per a atendre la seua subsistència, la qual cosa es podrà acreditar pel titular per qualsevol dels mitjans admesos en Dret.

Com dit realitzar el desplaçament al meu hort?

 • Aquests desplaçaments han de ser els mínims possibles per a la realització de les tasques indispensables i l'apilament del necessari, excepte causa degudament justificada. Els desplaçaments es realitzaran amb observança de les normes dictades per les autoritats competents per a garantir la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans.

Puc anar acompanyat per a la cura del meu hort o recol·lecció de productes?

 • La cura d'hort i recol·lecció de productes agrícoles, no professionals, es realitzarà DE MANERA INDIVIDUAL, llevat que s'acompanye a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada, i pel temps indispensable.

1 / 1