EIXIDA DE LA POBLACIÓ INFANTIL DURANT L'ESTAT D'ALARMA (CONTESTACIÓ A DUBTES) - Aielo de Malferit

26-04-2020 20:00
EIXIDA DE LA POBLACIÓ INFANTIL DURANT L'ESTAT D'ALARMA (CONTESTACIÓ A DUBTES) - Aielo de Malferit

CONTESTACIÓ A DUBTES EN RELACIÓ A L'EIXIDA DE LA POBLACIÓ INFANTIL DURANT L'ESTAT D'ALARMA
 

Qui pot eixir?

 • Menors de 14 anys
 • Els xiquets i xiquetes eixiran al seu passeig diari acompanyats sempre per una persona adulta responsable (s'entén per adult responsable aquella persona major d'edat que convisca en el mateix domicili amb el xiquet o xiqueta actualment, o que siga una persona emprada de llar a càrrec del menor).
 • Quan l'adult responsable siga una persona diferent dels progenitors, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet, haurà de comptar amb una autorització prèvia d'aquests.
 • Es permetrà l'eixida d'un/a adult/a responsable amb fins a tres xiquets/as. La persona adulta acompanyant serà responsable que es complisquen les condicions i limitacions proposades.

Quant temps es pot eixir?

 • Es pot eixir durant un temps màxim d'1 hora, una vegada al dia.

A on es pot anar?

 • Es pot passejar fins a una distància màxima d'1 quilòmetre del domicili del menor (incloent espais naturals i zones verdes autoritzades).
 • No estarà permés l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure (tobogans, gronxadors), així com a instal·lacions esportives.
 • Es recomana evitar zones concorregudes.

A quina hora es pot eixir?

 • Es pot eixir entre les 9.00 del matí i les 21.00 de la nit, per a poder compatibilitzar l'eixida amb l'horari laboral i les rutines de cada família, evitant així les aglomeracions.
 • En la mesura que siga possible, es recomana passejar en les hores de sol.
 • Es recomana evitar les eixides en les hores punta d'entrada i eixida dels centres de treball de la zona on es viu.

Poden eixir de passeig amb adults que no conviuen de manera habitual a casa?

 • Només és possible amb persones adultes responsables majors d'edat que hagen conviscut de manera habitual amb el menor o amb les persones emprades de la llar a càrrec del menor.

Poden eixir de passeig amb els avis/as amb els quals conviuen habitualment?

 • És possible, però no recomanable.

Poden anar al camp de bàsquet del costat de casa o a jugar una estona en els gronxadors?

 • NO. No està permés l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure ni a instal·lacions esportives.

Poden usar joguets, patinets o bicicletes?

 • Podran eixir amb els seus propis joguets, muntar en patinet o amb bicicleta. La persona adulta responsable haurà de mantindre's a una distància pròxima dels menors i els seus joguets per a poder tindre control de la situació.

Poden anar a fer el passeig al costat d'altres xiquets o xiquetes acompanyats d'una persona adulta?

 • NO. S'ha de mantindre la distància de dos metres amb tercers. Només poden eixir junts els xiquets/as que habitualment conviuen junts en l'habitatge.

Poden acompanyar a una persona adulta al banc o a fer la compra?

 • Està permés, però en la mesura que siga possible es recomana prioritzar les eixides amb els menors perquè gaudisquen de l'aire lliure.

Es pot anar a visitar a avis/us, familiars o amics/as?

 • NO. És una eixida que no permet el contacte ni la visita a tercers.

Podem jugar amb altres xiquets que trobem en el passeig?

 • NO. És possible saludar i mantindre una conversa breu mantenint la distància d'aproximadament dos metres i continuar el passeig. NO està permés formar grups de persones.

Es pot emportar als xiquets/as amb cotxe?

 • NO. No es pot agafar el cotxe per a realitzar el passeig diari d'una hora amb menors. Només es podrà emportar als xiquets/as en el cotxe en el cas que hagen d'acompanyar a un adult per a fer les tasques permeses per l'Estat d'Alarma, o per a acudir a l'assistència sanitària.


És necessari l'ús de màscares en els xiquets i xiquetes?

 • És aconsellable a partir dels tres anys, sobretot en llocs on no és segur poder mantindre la distància aproximada de dos metres entre persones (supermercats etc.), però no és obligatori.

És necessari usar guants?

 • NO. No és necessari l'ús de guants. Quan eixim al carrer, una neteja adequada i freqüent de mans és més eficaç que l'ús de guants. Per a la població infantil és complicat fer un ús correcte, per la qual cosa pot generar més risc.

EIXIDA DE LA POBLACIÓ INFANTIL DURANT L'ESTAT D'ALARMA (CONTESTACIÓ A DUBTES) - Aielo de Malferit

CONTESTACIÓ A DUBTES EN RELACIÓ A L'EIXIDA DE LA POBLACIÓ INFANTIL DURANT L'ESTAT D'ALARMA
 

Qui pot eixir?

 • Menors de 14 anys
 • Els xiquets i xiquetes eixiran al seu passeig diari acompanyats sempre per una persona adulta responsable (s'entén per adult responsable aquella persona major d'edat que convisca en el mateix domicili amb el xiquet o xiqueta actualment, o que siga una persona emprada de llar a càrrec del menor).
 • Quan l'adult responsable siga una persona diferent dels progenitors, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet, haurà de comptar amb una autorització prèvia d'aquests.
 • Es permetrà l'eixida d'un/a adult/a responsable amb fins a tres xiquets/as. La persona adulta acompanyant serà responsable que es complisquen les condicions i limitacions proposades.

Quant temps es pot eixir?

 • Es pot eixir durant un temps màxim d'1 hora, una vegada al dia.

A on es pot anar?

 • Es pot passejar fins a una distància màxima d'1 quilòmetre del domicili del menor (incloent espais naturals i zones verdes autoritzades).
 • No estarà permés l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure (tobogans, gronxadors), així com a instal·lacions esportives.
 • Es recomana evitar zones concorregudes.

A quina hora es pot eixir?

 • Es pot eixir entre les 9.00 del matí i les 21.00 de la nit, per a poder compatibilitzar l'eixida amb l'horari laboral i les rutines de cada família, evitant així les aglomeracions.
 • En la mesura que siga possible, es recomana passejar en les hores de sol.
 • Es recomana evitar les eixides en les hores punta d'entrada i eixida dels centres de treball de la zona on es viu.

Poden eixir de passeig amb adults que no conviuen de manera habitual a casa?

 • Només és possible amb persones adultes responsables majors d'edat que hagen conviscut de manera habitual amb el menor o amb les persones emprades de la llar a càrrec del menor.

Poden eixir de passeig amb els avis/as amb els quals conviuen habitualment?

 • És possible, però no recomanable.

Poden anar al camp de bàsquet del costat de casa o a jugar una estona en els gronxadors?

 • NO. No està permés l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure ni a instal·lacions esportives.

Poden usar joguets, patinets o bicicletes?

 • Podran eixir amb els seus propis joguets, muntar en patinet o amb bicicleta. La persona adulta responsable haurà de mantindre's a una distància pròxima dels menors i els seus joguets per a poder tindre control de la situació.

Poden anar a fer el passeig al costat d'altres xiquets o xiquetes acompanyats d'una persona adulta?

 • NO. S'ha de mantindre la distància de dos metres amb tercers. Només poden eixir junts els xiquets/as que habitualment conviuen junts en l'habitatge.

Poden acompanyar a una persona adulta al banc o a fer la compra?

 • Està permés, però en la mesura que siga possible es recomana prioritzar les eixides amb els menors perquè gaudisquen de l'aire lliure.

Es pot anar a visitar a avis/us, familiars o amics/as?

 • NO. És una eixida que no permet el contacte ni la visita a tercers.

Podem jugar amb altres xiquets que trobem en el passeig?

 • NO. És possible saludar i mantindre una conversa breu mantenint la distància d'aproximadament dos metres i continuar el passeig. NO està permés formar grups de persones.

Es pot emportar als xiquets/as amb cotxe?

 • NO. No es pot agafar el cotxe per a realitzar el passeig diari d'una hora amb menors. Només es podrà emportar als xiquets/as en el cotxe en el cas que hagen d'acompanyar a un adult per a fer les tasques permeses per l'Estat d'Alarma, o per a acudir a l'assistència sanitària.


És necessari l'ús de màscares en els xiquets i xiquetes?

 • És aconsellable a partir dels tres anys, sobretot en llocs on no és segur poder mantindre la distància aproximada de dos metres entre persones (supermercats etc.), però no és obligatori.

És necessari usar guants?

 • NO. No és necessari l'ús de guants. Quan eixim al carrer, una neteja adequada i freqüent de mans és més eficaç que l'ús de guants. Per a la població infantil és complicat fer un ús correcte, per la qual cosa pot generar més risc.

1 / 1