El Centre de dia de Persones majors dependents de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit i l'IES Porçons, han establert un vincle formatiu permetent que l'alumnat del cicle formatiu d’Atenció a les persones en situació de dependència visite el Centre de Dia L’Aljar - Aielo de Malferit

22-12-2021 14:30
El Centre de dia de Persones majors dependents de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit i l'IES Porçons, han establert un vincle formatiu permetent que l'alumnat del cicle formatiu d’Atenció a les persones en situació de dependència visite el Centre de Dia L’Aljar - Aielo de Malferit

El Centre de dia de Persones majors dependents de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit i l'IES Porçons, han establert un vincle  formatiu permetent que l'alumnat del cicle formatiu d’Atenció a les persones en situació de dependència visite durant els dies 10, 13 i 14 de desembre el Centre de Dia L’Aljar

Degut al protocol COVID-19 l’alumnat ha realitzat la visita agrupat en tres torns.

La visita,guiada per la Directora del Centre de dia,ha consistit en conèixer les instal·lacions que conformen el Centre de Dia, explicant-los alhora  els materials i recursos que s’empren per a l’atenció de les persones majors que atenen al centre. Tot seguit,s'han oferit als alumnes diferents xerrades informatives per part dels diferents professionals que treballen al centre: la directora, la tècnica en animació sociocultural, la treballadora social i el fisioterapeuta,  xerrades que consideravem importants per a que als alumnes els permetera consolidar alguns del coneixements apresos durant el 1r trimestre i aprendre’n nous que es treballlaran durant el curs a l’institut.

 

Des de la direcció del centre aquest vincle formatiu és considerat molt motivador per als professionals del centre ja que així poden fer visible el seu treball tant a l'Institut com al poble i altres institucions.Contribuir a la formació d'alumnes de l'Institut del nostre poble és una gran satisfacció per a nosaltres.

Des de l'Ajuntament i la direcció del Centre de dia volem agraïr a l'Institut que compten amb nosaltres per a esta i futures accions formatives  que es duran a terme al llarg del curs en este Mòdul.

}
El Centre de dia de Persones majors dependents de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit i l'IES Porçons, han establert un vincle formatiu permetent que l'alumnat del cicle formatiu d’Atenció a les persones en situació de dependència visite el Centre de Dia L’Aljar - Aielo de Malferit

El Centre de dia de Persones majors dependents de l'Ajuntament d'Aielo de Malferit i l'IES Porçons, han establert un vincle  formatiu permetent que l'alumnat del cicle formatiu d’Atenció a les persones en situació de dependència visite durant els dies 10, 13 i 14 de desembre el Centre de Dia L’Aljar

Degut al protocol COVID-19 l’alumnat ha realitzat la visita agrupat en tres torns.

La visita,guiada per la Directora del Centre de dia,ha consistit en conèixer les instal·lacions que conformen el Centre de Dia, explicant-los alhora  els materials i recursos que s’empren per a l’atenció de les persones majors que atenen al centre. Tot seguit,s'han oferit als alumnes diferents xerrades informatives per part dels diferents professionals que treballen al centre: la directora, la tècnica en animació sociocultural, la treballadora social i el fisioterapeuta,  xerrades que consideravem importants per a que als alumnes els permetera consolidar alguns del coneixements apresos durant el 1r trimestre i aprendre’n nous que es treballlaran durant el curs a l’institut.

 

Des de la direcció del centre aquest vincle formatiu és considerat molt motivador per als professionals del centre ja que així poden fer visible el seu treball tant a l'Institut com al poble i altres institucions.Contribuir a la formació d'alumnes de l'Institut del nostre poble és una gran satisfacció per a nosaltres.

Des de l'Ajuntament i la direcció del Centre de dia volem agraïr a l'Institut que compten amb nosaltres per a esta i futures accions formatives  que es duran a terme al llarg del curs en este Mòdul.

}
1 / 1