Es reprenen els terminis administratius (Mesures aprovades pel RD 537/202 sobre la represa de terminis administratius) - Aielo de Malferit

01-06-2020 10:30
Es reprenen els terminis administratius (Mesures aprovades pel RD 537/202 sobre la represa de terminis administratius) - Aielo de Malferit

Mesures aprovades pel RD 537/202 sobre la represa de terminis administratius

Al Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorrogava l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’acordava, entre altres, les següents mesures:

  • Terminis processals: Amb efectes des del 4 de juny de 2020, s'alçaran els terminis processals que es trobaven suspesos per la Disposició Addicional segona del RD 463/2020.
  • Terminis administratius: Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que hagueren sigut suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.
  • Terminis de prescripció i caducitat de drets i accions: Amb efectes des del 4 de juny de 2020, s'alçarà la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions.

FEU CLIC ACÍ per accedir al BOE núm. 145 del 22 de maig

Es reprenen els terminis administratius (Mesures aprovades pel RD 537/202 sobre la represa de terminis administratius) - Aielo de Malferit

Mesures aprovades pel RD 537/202 sobre la represa de terminis administratius

Al Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorrogava l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, s’acordava, entre altres, les següents mesures:

  • Terminis processals: Amb efectes des del 4 de juny de 2020, s'alçaran els terminis processals que es trobaven suspesos per la Disposició Addicional segona del RD 463/2020.
  • Terminis administratius: Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que hagueren sigut suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.
  • Terminis de prescripció i caducitat de drets i accions: Amb efectes des del 4 de juny de 2020, s'alçarà la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions.

FEU CLIC ACÍ per accedir al BOE núm. 145 del 22 de maig

1 / 1