Finalitzen les obres als badens del Pont d’Allà Baix i Molí Propet - Aielo de Malferit

08-11-2021 11:00
Finalitzen les obres als badens del Pont d’Allà Baix i Molí Propet - Aielo de Malferit

Finalitzen les obres als badens del Pont d’Allà Baix i Molí Propet

La setmana passada es donaren per finalitzats els treballs de reconstrucció i ampliació dels badens del Riu Clariano. 

Al banden del Pont d’Allà baix, que dona accés a l’Horta Vella i la Sénia, s’ha ampliat el baden existent amb tubs prefabricats de formigó i solera superior de formigó i s’ha construït una escullera per protegir el camí i el propi baden. 

  

En el Molí Propet s’ha procedit a la demolició del banden antic i la construcció d’un baden nou ampliat amb característiques semblants a les del banden del Pont d’Allà Baix.   

  

Els treballs, que suposen una inversió per a l’Ajuntament de més 48.000 euros, han estat desenvolupats per una empresa constructora local.

Des de l’Equip de Govern Municipal s’ha afirmat que “amb estes actuacions es dona solució als problemes d’accés a les hortes perquè, cadascuna de les vegades que es produeia una crescuda del Riu Clariano estos badens es veien afectats”.

}
Finalitzen les obres als badens del Pont d’Allà Baix i Molí Propet - Aielo de Malferit

Finalitzen les obres als badens del Pont d’Allà Baix i Molí Propet

La setmana passada es donaren per finalitzats els treballs de reconstrucció i ampliació dels badens del Riu Clariano. 

Al banden del Pont d’Allà baix, que dona accés a l’Horta Vella i la Sénia, s’ha ampliat el baden existent amb tubs prefabricats de formigó i solera superior de formigó i s’ha construït una escullera per protegir el camí i el propi baden. 

  

En el Molí Propet s’ha procedit a la demolició del banden antic i la construcció d’un baden nou ampliat amb característiques semblants a les del banden del Pont d’Allà Baix.   

  

Els treballs, que suposen una inversió per a l’Ajuntament de més 48.000 euros, han estat desenvolupats per una empresa constructora local.

Des de l’Equip de Govern Municipal s’ha afirmat que “amb estes actuacions es dona solució als problemes d’accés a les hortes perquè, cadascuna de les vegades que es produeia una crescuda del Riu Clariano estos badens es veien afectats”.

}
1 / 1