Forn de la gerreria - Castelló de Rugat

Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: No

Construcció cilindriques cobertes en una cupula, que servien per a arreplegar i conservar la neu. La millor conservada està situada en la partida “DELS RACONS”, molt prop del poble.

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: No