JA ES TROBA EN FUNCIONAMENT L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT D’AIELO DE MALFERIT - Aielo de Malferit

03-05-2018 11:04
JA ES TROBA EN FUNCIONAMENT L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT D’AIELO DE MALFERIT - Aielo de Malferit
L’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha posat en funcionament la Seu Electrònica, un punt únic i obert durant totes les hores i dies de l’any, per relacionar-se amb l’administració, sense necessitat d’acudir a l’Ajuntament.La Seu Electrònica Municipal permet realitzar consultes sobre l’estat de tramitació dels expedients, iniciar tràmits, presentar documents en el registre general electrònic, fer l’enviament de factures electròniques, accedir a la bústia de contacte de l’Ajuntament per presentar consultes queixes o suggeriments, així com també consultar les publicacions d‘actes administratives i altres informacions d’interès públic en el tauler electrònic.

Podrem accedir a la Seu Electrònica a través de la web municipal www.aielodemalferit.es i/o directament a l’enllaç de la seu www.aielodemalferit.sedelectronica.es. Així doncs, per realitzar tràmits i fer les pertinents consultes caldrà disposar de DNI o signatura electrònica.

A més a més la seu disposa del Portal de Transparència mitjançant el qual es pot accedir a tota la informació institucional, amb l’objecte d’ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública i garantir el dret d’accés a la informació.

L’Alcalde d’Aielo de Malferit José Luis Juan Pinter ha destacat la importància que esta ferramenta té donat que “agilitza la comunicació entre l’administració i el ciutadà, a més de fer les gestions municipals. En definitiva continuem treballant per a millorar els serveis per als ciutadà.”}
JA ES TROBA EN FUNCIONAMENT L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT D’AIELO DE MALFERIT - Aielo de Malferit
L’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha posat en funcionament la Seu Electrònica, un punt únic i obert durant totes les hores i dies de l’any, per relacionar-se amb l’administració, sense necessitat d’acudir a l’Ajuntament.La Seu Electrònica Municipal permet realitzar consultes sobre l’estat de tramitació dels expedients, iniciar tràmits, presentar documents en el registre general electrònic, fer l’enviament de factures electròniques, accedir a la bústia de contacte de l’Ajuntament per presentar consultes queixes o suggeriments, així com també consultar les publicacions d‘actes administratives i altres informacions d’interès públic en el tauler electrònic.

Podrem accedir a la Seu Electrònica a través de la web municipal www.aielodemalferit.es i/o directament a l’enllaç de la seu www.aielodemalferit.sedelectronica.es. Així doncs, per realitzar tràmits i fer les pertinents consultes caldrà disposar de DNI o signatura electrònica.

A més a més la seu disposa del Portal de Transparència mitjançant el qual es pot accedir a tota la informació institucional, amb l’objecte d’ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública i garantir el dret d’accés a la informació.

L’Alcalde d’Aielo de Malferit José Luis Juan Pinter ha destacat la importància que esta ferramenta té donat que “agilitza la comunicació entre l’administració i el ciutadà, a més de fer les gestions municipals. En definitiva continuem treballant per a millorar els serveis per als ciutadà.”}
1 / 1