La Bassa de la Font - Castelló de Rugat

Dades
Telèfon: ---
Direcció: Carrer de la Font, 59A 46841 Castelló de Rugat Valencia
Email: ---
Obert festius: No

Construit en el segle XVII, canalisa els diversos ramals d’aigua que provenien de la serra i de l’ermita fins una bassa i un abeurador com tambe per al rec de l’horta gran. La Font fon inaugurada l’any 1881. La font consta en un document de 1574 com la “FONT MAJOR”.

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció: Carrer de la Font, 59A 46841 Castelló de Rugat Valencia
Email: ---
Obert festius: No