La Mezquita - Castelló de Rugat

Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: No

Consta d’una part coberta o sala d’oracions i d’un pati, en dos portes d’acces. La sala coberta es rectangular en dos naus, en sis voltes. L’ALQUIBLA orientada al sur ve senyalada pel MIHRAB, en forma de capella. La decoracio interior s’ha fet en rajola vidriada. L’edifici no se pogui visitar a l’espera de la seua restauracio.

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: No