La Séquia el port - Atzeneta d'Albaida

Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: No

Es tracta de la séquia mare o canal principal d’un sistema de reg dels temps d’al-Àndalus (segle IX, possiblement anterior al 929), que a través dels seus 4000 m. de longitud propoprcionava aigua a les hortes d’Atzeneta, Albaida i El Palomar. Al llarg del seu traçat, baix d’Atzeneta, s’arrengleraven uns quants molins. Disposa d’un seguit de llavadors públics i portelles obertes a les capterreres de les cases, que permeten llavar i escurar sense eixir de casa. El passeig de la séquia discorre entre hors i jardins, cases de la burguesía del 1900, i les naus de l’antiga foneria de la família Roses.

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: No