Les Panses i els Riuraus - Montitxelvo

Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius:

Edificacions agrícoles que s’utilitzaven per a la producció de la pansa. El raïm recol·lectat a finals d’estiu es escaldava amb aigua bullint en els forns dels riuraus; després s’iniciava l’assecat al sol sobre els canyars estesos al pati. El raïm es guardava a l’interior de l’edifici durant la nit o davant amenaces de pluja. Patrimoni Hidràulic: Extens patrimoni hidràulic derivat d’un eficient aprofitament hídric per a l’agricultura i l’abastiment humà.

1 / 1
Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: