L’Ajuntament accelera els passos per a la redacció del PUAM, amb la participació de la ciutadania - Aielo de Malferit

22-09-2021 12:00
L’Ajuntament accelera els passos per a la redacció del PUAM, amb la participació de la ciutadania - Aielo de Malferit

L’Ajuntament accelera els passos per a la redacció del PUAM, amb la participació de la ciutadania

 

L'Ajuntament d´Aielo de Malferit es troba actualment desenvolupant un Pla Urbà d'Actuació Municipal (PUAM) a fi de dotar al municipi d'una planificació estratègica que incorpore els objectius establerts per l'Agenda 2030, en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

L´esmentat Pla té com a objectiu dissenyar un full de ruta d'actuacions en l'àmbit municipal, comptant amb la participació de la ciutadania i els agents socials, que permeta integrar les prioritats futures respecte a obres i serveis en l'agenda urbana municipal per a fer del municipi un àmbit de convivència amable, acollidor i saludable.

Per al desenvolupament d'aquest Pla s'ha creat un espai web, accessible des de la pantalla d’inici de la web municipal (www.aielodemalferit.es), perquè el veïnat puga participar realitzant les aportacions que considere oportunes.

Una vegada finalitzada la fase de recollida de propostes i de definició d'objectius del Pla Urbà d'Actuació Municipal (PUAM), s'inicia ara la fase de priorització de les línies d'actuació definides en el marc del Pla.

Per a facilitar la recollida de les opinions de tota la ciutadania s'ha activat una nova enquesta a través de la pàgina web del PUAM (apartat participació): http://puamaielodemalferit.participacion-publica.com/va/inici/

FEU CLIC ACÍ PER ACCEDIR A L'ENQUESTA

}
L’Ajuntament accelera els passos per a la redacció del PUAM, amb la participació de la ciutadania - Aielo de Malferit

L’Ajuntament accelera els passos per a la redacció del PUAM, amb la participació de la ciutadania

 

L'Ajuntament d´Aielo de Malferit es troba actualment desenvolupant un Pla Urbà d'Actuació Municipal (PUAM) a fi de dotar al municipi d'una planificació estratègica que incorpore els objectius establerts per l'Agenda 2030, en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

L´esmentat Pla té com a objectiu dissenyar un full de ruta d'actuacions en l'àmbit municipal, comptant amb la participació de la ciutadania i els agents socials, que permeta integrar les prioritats futures respecte a obres i serveis en l'agenda urbana municipal per a fer del municipi un àmbit de convivència amable, acollidor i saludable.

Per al desenvolupament d'aquest Pla s'ha creat un espai web, accessible des de la pantalla d’inici de la web municipal (www.aielodemalferit.es), perquè el veïnat puga participar realitzant les aportacions que considere oportunes.

Una vegada finalitzada la fase de recollida de propostes i de definició d'objectius del Pla Urbà d'Actuació Municipal (PUAM), s'inicia ara la fase de priorització de les línies d'actuació definides en el marc del Pla.

Per a facilitar la recollida de les opinions de tota la ciutadania s'ha activat una nova enquesta a través de la pàgina web del PUAM (apartat participació): http://puamaielodemalferit.participacion-publica.com/va/inici/

FEU CLIC ACÍ PER ACCEDIR A L'ENQUESTA

}
1 / 1