L’Ajuntament d’Aielo de Malferit adquireix un sonòmetre per reduir la contaminació acústica a la localitat - Aielo de Malferit

02-11-2018 15:00
L’Ajuntament d’Aielo de Malferit adquireix un sonòmetre per reduir la contaminació acústica a la localitat - Aielo de Malferit

 


Dintre de la política de modernització del cos de la Policia Local, i amb l’objectiu de disminuir i intentar eradicar els molestos sorolls de la via pública, l’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha adquirit un sonòmetre per tal de comprovar que no sobrepassen els decibels que marca la llei.

Els sonòmetres són instruments destinats a la mesura dels nivells de pressió sonora ponderats en freqüència i en temps.

Paral·lelament el passat dilluns la Policia Locals i els Tècnics Municipals varen realitzar una jornada formativa sobre nocions d’acústica i maneig del sonòmetre. Durant la formació els agents han aprés les nocions bàsiques d'acústica, tipologia i maneig de sonòmetres, emmagatzemament i processat de dades, avaluació i interpretació de dades d'acord amb la normativa vigent (RD 1367/2007) i l’ordenança municipal.

La compra de l’aparell, el calibrador, el mòdul analitzador i altre material junt amb la formació del personal, ha suposat una inversió de més de 6.000 euros a càrrec dels pressupostos municipals.

En aquest sentit, l’alcalde de la localitat, José Luís Juan Pínter, ha destacat que “amb aquesta mesura donem resposta a les queixes de la ciutadania sobre la contaminació acústica a la població, al temps que es fa complir l’ordenança en matèria vigent. En definitiva estem treballant per fer d’Aielo un poble millor per a la convivència.”

}
L’Ajuntament d’Aielo de Malferit adquireix un sonòmetre per reduir la contaminació acústica a la localitat - Aielo de Malferit

 


Dintre de la política de modernització del cos de la Policia Local, i amb l’objectiu de disminuir i intentar eradicar els molestos sorolls de la via pública, l’Ajuntament d’Aielo de Malferit ha adquirit un sonòmetre per tal de comprovar que no sobrepassen els decibels que marca la llei.

Els sonòmetres són instruments destinats a la mesura dels nivells de pressió sonora ponderats en freqüència i en temps.

Paral·lelament el passat dilluns la Policia Locals i els Tècnics Municipals varen realitzar una jornada formativa sobre nocions d’acústica i maneig del sonòmetre. Durant la formació els agents han aprés les nocions bàsiques d'acústica, tipologia i maneig de sonòmetres, emmagatzemament i processat de dades, avaluació i interpretació de dades d'acord amb la normativa vigent (RD 1367/2007) i l’ordenança municipal.

La compra de l’aparell, el calibrador, el mòdul analitzador i altre material junt amb la formació del personal, ha suposat una inversió de més de 6.000 euros a càrrec dels pressupostos municipals.

En aquest sentit, l’alcalde de la localitat, José Luís Juan Pínter, ha destacat que “amb aquesta mesura donem resposta a les queixes de la ciutadania sobre la contaminació acústica a la població, al temps que es fa complir l’ordenança en matèria vigent. En definitiva estem treballant per fer d’Aielo un poble millor per a la convivència.”

}
1 / 1