L’Ajuntament d’Aielo de Malferit posa en marxa ajudes per als establiments comercials i autònoms afectats per l’estat d’alarma - Aielo de Malferit

07-12-2020 15:05
L’Ajuntament d’Aielo de Malferit posa en marxa ajudes per als establiments comercials i autònoms afectats per l’estat d’alarma - Aielo de Malferit

L’Ajuntament d’Aielo de Malferit posa en marxa ajudes per als establiments comercials i autònoms afectats per l’estat d’alarma

 

Hui s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província el programa d’ajudes destinades per als establiments comercials i autònoms afectats per l’estat d’alarma per raó de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Esta mesura és fruit de les propostes i iniciatives que han anat sorgint en la Comissió per a la Reactivació Econòmica Local (REL), una comissió creada arrel de l’Acord per a la Reactivació d’Aielo de Malferit ARA, aprovat per donar resposta a la situació econòmica, social, sanitària, educativa i de seguretat, ocasionada per la COVID-19.

L'objecte d'aquesta subvenció és minimitzar els efectes econòmics negatius que la situació d'Estat d'Alarma, derivada de la crisi sanitària produïda per la Covid-19, ha ocasionat a les persones que desenvolupen activitat comercial minorista al poble.

Aquells autònoms que complísquen els requisits que s’indiquen a les bases poden presentar les sol·licituds dintre d'un termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP (núm. 235 del 7 de desembre de 2020).

Tota la documentació està disponible al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament en el següent enllaç https://www.aielodemalferit.es/va/ajuntament/serveis/ajudes-i-subvencions  

Per accedir als formularis i documentació podeu fer clic en els següents enllaços.

 

}
L’Ajuntament d’Aielo de Malferit posa en marxa ajudes per als establiments comercials i autònoms afectats per l’estat d’alarma - Aielo de Malferit

L’Ajuntament d’Aielo de Malferit posa en marxa ajudes per als establiments comercials i autònoms afectats per l’estat d’alarma

 

Hui s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província el programa d’ajudes destinades per als establiments comercials i autònoms afectats per l’estat d’alarma per raó de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Esta mesura és fruit de les propostes i iniciatives que han anat sorgint en la Comissió per a la Reactivació Econòmica Local (REL), una comissió creada arrel de l’Acord per a la Reactivació d’Aielo de Malferit ARA, aprovat per donar resposta a la situació econòmica, social, sanitària, educativa i de seguretat, ocasionada per la COVID-19.

L'objecte d'aquesta subvenció és minimitzar els efectes econòmics negatius que la situació d'Estat d'Alarma, derivada de la crisi sanitària produïda per la Covid-19, ha ocasionat a les persones que desenvolupen activitat comercial minorista al poble.

Aquells autònoms que complísquen els requisits que s’indiquen a les bases poden presentar les sol·licituds dintre d'un termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP (núm. 235 del 7 de desembre de 2020).

Tota la documentació està disponible al tauler d’anuncis i a la web de l’Ajuntament en el següent enllaç https://www.aielodemalferit.es/va/ajuntament/serveis/ajudes-i-subvencions  

Per accedir als formularis i documentació podeu fer clic en els següents enllaços.

 

}
1 / 1