L’Ajuntament d’Aielo de Malferit regularà els locals de les Penyes en 2020 - Aielo de Malferit

11-12-2019 18:15
L’Ajuntament d’Aielo de Malferit regularà els locals de les Penyes en 2020 - Aielo de Malferit

L’Ajuntament d’Aielo de Malferit està treballant, junt amb pares i representants, en l’elaboració d’una ordenança que regule els locals juvenils d'oci de la població, coneguts com a  "Penyes",  amb l’objectiu de millorar la convivència amb el veïnat, crear un registre municipal, i exigir unes condicions mínimes d’habitabilitat, seguretat i contra incendis dels locals.

Després de consultar varies experiències en pobles veïns, amb una realitat semblant, i haver realitzat diverses reunions amb representants i membres de Penyes, els tècnics municipals han redactat un avantprojecte d’ordenança. Este text servirà de punt de partida perquè la ciutadania realitze les aportacions i suggeriments pertinents a través de la Seu Electrònica o Registre General de l’Ajuntament.

Tant l’anunci, publicat hui, com l’esborrany d’ordenança es poden consultar a la web municipal. El termini per participar en l’elaboració del text provisional finalitzarà el 8 de gener de 2020.

Des de la Corporació Municipal “considerem que cal actuar per normalitzar la situació dels locals, perquè complisquen les condicions mínimes exigibles a este tipus d’espais, a més d’evitar problemes de convivència.”

}
L’Ajuntament d’Aielo de Malferit regularà els locals de les Penyes en 2020 - Aielo de Malferit

L’Ajuntament d’Aielo de Malferit està treballant, junt amb pares i representants, en l’elaboració d’una ordenança que regule els locals juvenils d'oci de la població, coneguts com a  "Penyes",  amb l’objectiu de millorar la convivència amb el veïnat, crear un registre municipal, i exigir unes condicions mínimes d’habitabilitat, seguretat i contra incendis dels locals.

Després de consultar varies experiències en pobles veïns, amb una realitat semblant, i haver realitzat diverses reunions amb representants i membres de Penyes, els tècnics municipals han redactat un avantprojecte d’ordenança. Este text servirà de punt de partida perquè la ciutadania realitze les aportacions i suggeriments pertinents a través de la Seu Electrònica o Registre General de l’Ajuntament.

Tant l’anunci, publicat hui, com l’esborrany d’ordenança es poden consultar a la web municipal. El termini per participar en l’elaboració del text provisional finalitzarà el 8 de gener de 2020.

Des de la Corporació Municipal “considerem que cal actuar per normalitzar la situació dels locals, perquè complisquen les condicions mínimes exigibles a este tipus d’espais, a més d’evitar problemes de convivència.”

}
1 / 2