Obertura de la Biblioteca Municipal (A partir del dimarts 19 de maig ) - Aielo de Malferit

15-05-2020 09:45
Obertura de la Biblioteca Municipal (A partir del dimarts 19 de maig ) - Aielo de Malferit

PROTOCOL I INFO ÚS BIBLIOTECA COVID-19. FASE 1.

Aquesta normativa estarà vigent fins nou avis per part de les autoritats municipals.

 

Quines instal·lacions/serveis estan disponible?

UNICAMENT el servei de préstec de llibres.  Els usuaris i usuàries NO tindran accés a les prestatgeries, sent manipulats els fons bibliogràfics exclusivament per la bibliotecària.

A partir de quina data?

Dimarts 19 de maig de 2020.

En quin horari puc fer ús de les instal·lacions?

 • USUARIS EN GENERAL.- Dimarts i dimecres  de 17 a 20 hores.
 • USUARIS MAJORS DE 60 ANYS.- Dijous de 10 a 13 hores.

Com puc accedir al servei de préstec de llibres?

Amb cita prèvia, cridant al telèfon 962360704  en l’ horari indicat, o be en qualsevol horari al email bibliotecaaielo@hotmail.com o al Facebook de la Biblioteca. No s’ atendran préstecs sense la corresponent cita prèvia.

Informació d’interès

 • No esta permès l’ accés a les zones comuns de la Biblioteca, interiors i exteriors.
 • Les devolucions es dipositaran en lloc específic, ubicat a la Biblioteca, separades entre si i aïllades durant un  període de 15 dies.
 • Els acompanyants no podran accedir a les instal·lacions, amb excepció de les persones amb discapacitat, dependents  o menors que requereixin la seua  presència.
 • Els usuaris, obligatòriament deuran fer us de mascareta pròpia per a poder accedir a la Biblioteca.
 • Els usuaris, obligatòriament, deuran fer us del gel hidroalcohòlic ubicat a l’ entrada de la Biblioteca.

SERVEI de préstec a domicili

 • Les persones incloses en els grups de risc, podran sol·licitar telefònicament el servei de préstec a domicili. Aquest deurà realitzar-se entre dimarts i dijous i el préstec es realitzarà divendres en horari de mati, per part del personal municipal.
 • El préstec no es realitzar dintre del domicili. L’ usuari deurà eixir al carrer, amb la corresponent mascareta.

L’ ACCES A LA BIBLIOTECA ES REALITZARA UNICAMENT PER LA PORTA DEL C/ SANTS LA PEDRA. LA PORTA PRINCIPAL ROMANDRA TANCADA.

Informació i dubtes:

bibliotecaaielo@hotmail.com

962363704.

Obertura de la Biblioteca Municipal (A partir del dimarts 19 de maig ) - Aielo de Malferit

PROTOCOL I INFO ÚS BIBLIOTECA COVID-19. FASE 1.

Aquesta normativa estarà vigent fins nou avis per part de les autoritats municipals.

 

Quines instal·lacions/serveis estan disponible?

UNICAMENT el servei de préstec de llibres.  Els usuaris i usuàries NO tindran accés a les prestatgeries, sent manipulats els fons bibliogràfics exclusivament per la bibliotecària.

A partir de quina data?

Dimarts 19 de maig de 2020.

En quin horari puc fer ús de les instal·lacions?

 • USUARIS EN GENERAL.- Dimarts i dimecres  de 17 a 20 hores.
 • USUARIS MAJORS DE 60 ANYS.- Dijous de 10 a 13 hores.

Com puc accedir al servei de préstec de llibres?

Amb cita prèvia, cridant al telèfon 962360704  en l’ horari indicat, o be en qualsevol horari al email bibliotecaaielo@hotmail.com o al Facebook de la Biblioteca. No s’ atendran préstecs sense la corresponent cita prèvia.

Informació d’interès

 • No esta permès l’ accés a les zones comuns de la Biblioteca, interiors i exteriors.
 • Les devolucions es dipositaran en lloc específic, ubicat a la Biblioteca, separades entre si i aïllades durant un  període de 15 dies.
 • Els acompanyants no podran accedir a les instal·lacions, amb excepció de les persones amb discapacitat, dependents  o menors que requereixin la seua  presència.
 • Els usuaris, obligatòriament deuran fer us de mascareta pròpia per a poder accedir a la Biblioteca.
 • Els usuaris, obligatòriament, deuran fer us del gel hidroalcohòlic ubicat a l’ entrada de la Biblioteca.

SERVEI de préstec a domicili

 • Les persones incloses en els grups de risc, podran sol·licitar telefònicament el servei de préstec a domicili. Aquest deurà realitzar-se entre dimarts i dijous i el préstec es realitzarà divendres en horari de mati, per part del personal municipal.
 • El préstec no es realitzar dintre del domicili. L’ usuari deurà eixir al carrer, amb la corresponent mascareta.

L’ ACCES A LA BIBLIOTECA ES REALITZARA UNICAMENT PER LA PORTA DEL C/ SANTS LA PEDRA. LA PORTA PRINCIPAL ROMANDRA TANCADA.

Informació i dubtes:

bibliotecaaielo@hotmail.com

962363704.

1 / 1