Obligatorietat d'ús de la màscara (Publicada hui la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020 sobre mesures de prevenció front a la COVID-19) - Aielo de Malferit

18-07-2020 17:13
Obligatorietat d'ús de la màscara (Publicada hui la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020 sobre mesures de prevenció front a la COVID-19) - Aielo de Malferit

Publicada hui dissabte al DOGV la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la COVID-19.

En ella es regula, entre altres mesures, l'ús obligatori de la mascareta encara que es puga mantindre la distància social, amb excepció de:

  • Platges i piscines
  • Espais de la naturalesa o a l’aire lliure fora dels nuclis de població
  • Locals d'hostaleria i restauració mentre s'està consumint
  • Persones amb problemes respiratoris
  • Activitat física i esportiva

Les persones de 6 anys, d’ara en avant, estan obligades a l’ús de la mascareta en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic.

FEU CLIC ACI o a la imatge per descarregar la Resolució completa en pdf.

També cal destacar allò que fa referència a:

«3.16 Mesures preventives addicionals en activitats formatives en acadèmies, autoescoles, centres privats d’ensenyament no reglat (excepte escoles de música o dansa) i centres de formació.

1. L’activitat que es realitze en acadèmies, autoescoles, centres privats d’ensenyament no reglat i centres de formació no inclosos en l’art. 9 del Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, podrà impartir-se de manera presencial sempre que no se supere un aforament del 75 % del màxim permès i s’adopten mesures per a evitar aglomeracions o coincidència massiva de persones.

2. Durant el desenvolupament de l’activitat formativa, haurà de guardar-se, sempre que siga possible, la deguda distància de seguretat interpersonal.

3. En el cas d’utilització de vehicles, serà obligatori l’ús de la mascareta per totes les persones ocupants del vehicle, que s’haurà de netejar i desinfectar abans i després de cada ús. »

«3.20. Mesures preventives en matèria de festejos taurins tradicionals (bous al carrer):

3.20.1. Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte en aquesta mesura és complementar la regulació del procediment d’autorització i la celebració dels festejos taurins tradicionals (bous al carrer) que se celebren a la Comunitat Valenciana fins al 31 de desembre de 2020, sempre que les condicions sanitàries continuen exigint l’adopció de mesures especials justificades per la crisi provocada per la Covid-19. »

«3.18 Ensenyament artístic reglat en conservatoris i centres autoritzats, ensenyament no reglat en escoles o acadèmies de música o dansa, i activitat formativa d’agrupacions musicals en general (orquestres, bandes...) i companyies de dansa i en escoles de teatre.

1. L’ensenyament que es recull en aquest apartat podrà impartir-se amb la limitació del 75 % de l’aforament.

2. En la configuració de la zona d’interpretació musical o coral, la separació mínima serà d’1,5 metres, entre qualsevol dels seus membres, així com entre intèrprets i altres (director/a, abanderats/ades, ajudants per a pas de partitures, tècnics de so, etc.). En cas de no poder garantir aquesta distància, s’hauran d’utilitzar mascaretes, per la qual cosa en instruments de vent, metall i altres amb embocadura, la distància serà un factor prioritari i limitant d’ús.

3. De la mateixa manera, l’activitat de dansa haurà de preveure en la mesura que siga possible la separació d’1,5 metres. En cas de no poder garantir aquesta distància, s’hauran d’utilitzar mascaretes. Es limitaran en la mesura que siga possible pràctiques que impliquen contacte dels intèrprets.

4. En cas de no poder garantir la distància de seguretat en el local d’assajos, es recomana realitzar una distribució d’aquests segons repertori, per seccions o per cordes instrumentals, com per exemple vent-fusta, vent-metall, percussió, solistes, cos de ball, etc., per a evitar aglomeracions i reduir els assajos generals.

5. S’ha de netejar i desinfectar el mobiliari personal (cadires, faristols, sòl i barres en el cas de dansa) abans i després de fer-ne ús.

6. Els instruments, annexos, mobiliari, faristols i partitures seran d’ús individual exclusiu, independentment de qui en tinga la propietat (intèrpret o societat).

7. En instruments habitualment compartits (percussió, pianos i altres), cal programar-ne l’ús per a procedir a la neteja meticulosa, abans i després de cada canvi d’intèrpret musical. En el cas de dansa, els espais compartits per a l’execució (sòl i barres de mans, entre altres) s’hauran també de netejar meticulosament, abans i després de cada canvi d’intèrpret.

8. Es prestarà especial atenció a la neteja dels vestuaris i altres zones comunes»

«3.16 Mesures preventives addicionals en activitats formatives en acadèmies, autoescoles, centres privats d’ensenyament no reglat (excepte escoles de música o dansa) i centres de formació.

1. L’activitat que es realitze en acadèmies, autoescoles, centres privats d’ensenyament no reglat i centres de formació no inclosos en l’art.

9 del Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, podrà impartir-se de manera presencial sempre que no se supere un aforament del 75 % del màxim permés i s’adopten mesures per a evitar aglomeracions o coincidència massiva de persones.

2. Durant el desenvolupament de l’activitat formativa, haurà de guardar-se, sempre que siga possible, la deguda distància de seguretat interpersonal.

3. En el cas d’utilització de vehicles, serà obligatori l’ús de la mascareta per totes les persones ocupants del vehicle, que s’haurà de netejar i desinfectar abans i després de cada ús».

Obligatorietat d'ús de la màscara (Publicada hui la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020 sobre mesures de prevenció front a la COVID-19) - Aielo de Malferit

Publicada hui dissabte al DOGV la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries de l’Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la COVID-19.

En ella es regula, entre altres mesures, l'ús obligatori de la mascareta encara que es puga mantindre la distància social, amb excepció de:

  • Platges i piscines
  • Espais de la naturalesa o a l’aire lliure fora dels nuclis de població
  • Locals d'hostaleria i restauració mentre s'està consumint
  • Persones amb problemes respiratoris
  • Activitat física i esportiva

Les persones de 6 anys, d’ara en avant, estan obligades a l’ús de la mascareta en tot moment en la via pública, en espais a l’aire lliure i en espais tancats d’ús públic o oberts al públic.

FEU CLIC ACI o a la imatge per descarregar la Resolució completa en pdf.

També cal destacar allò que fa referència a:

«3.16 Mesures preventives addicionals en activitats formatives en acadèmies, autoescoles, centres privats d’ensenyament no reglat (excepte escoles de música o dansa) i centres de formació.

1. L’activitat que es realitze en acadèmies, autoescoles, centres privats d’ensenyament no reglat i centres de formació no inclosos en l’art. 9 del Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, podrà impartir-se de manera presencial sempre que no se supere un aforament del 75 % del màxim permès i s’adopten mesures per a evitar aglomeracions o coincidència massiva de persones.

2. Durant el desenvolupament de l’activitat formativa, haurà de guardar-se, sempre que siga possible, la deguda distància de seguretat interpersonal.

3. En el cas d’utilització de vehicles, serà obligatori l’ús de la mascareta per totes les persones ocupants del vehicle, que s’haurà de netejar i desinfectar abans i després de cada ús. »

«3.20. Mesures preventives en matèria de festejos taurins tradicionals (bous al carrer):

3.20.1. Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte en aquesta mesura és complementar la regulació del procediment d’autorització i la celebració dels festejos taurins tradicionals (bous al carrer) que se celebren a la Comunitat Valenciana fins al 31 de desembre de 2020, sempre que les condicions sanitàries continuen exigint l’adopció de mesures especials justificades per la crisi provocada per la Covid-19. »

«3.18 Ensenyament artístic reglat en conservatoris i centres autoritzats, ensenyament no reglat en escoles o acadèmies de música o dansa, i activitat formativa d’agrupacions musicals en general (orquestres, bandes...) i companyies de dansa i en escoles de teatre.

1. L’ensenyament que es recull en aquest apartat podrà impartir-se amb la limitació del 75 % de l’aforament.

2. En la configuració de la zona d’interpretació musical o coral, la separació mínima serà d’1,5 metres, entre qualsevol dels seus membres, així com entre intèrprets i altres (director/a, abanderats/ades, ajudants per a pas de partitures, tècnics de so, etc.). En cas de no poder garantir aquesta distància, s’hauran d’utilitzar mascaretes, per la qual cosa en instruments de vent, metall i altres amb embocadura, la distància serà un factor prioritari i limitant d’ús.

3. De la mateixa manera, l’activitat de dansa haurà de preveure en la mesura que siga possible la separació d’1,5 metres. En cas de no poder garantir aquesta distància, s’hauran d’utilitzar mascaretes. Es limitaran en la mesura que siga possible pràctiques que impliquen contacte dels intèrprets.

4. En cas de no poder garantir la distància de seguretat en el local d’assajos, es recomana realitzar una distribució d’aquests segons repertori, per seccions o per cordes instrumentals, com per exemple vent-fusta, vent-metall, percussió, solistes, cos de ball, etc., per a evitar aglomeracions i reduir els assajos generals.

5. S’ha de netejar i desinfectar el mobiliari personal (cadires, faristols, sòl i barres en el cas de dansa) abans i després de fer-ne ús.

6. Els instruments, annexos, mobiliari, faristols i partitures seran d’ús individual exclusiu, independentment de qui en tinga la propietat (intèrpret o societat).

7. En instruments habitualment compartits (percussió, pianos i altres), cal programar-ne l’ús per a procedir a la neteja meticulosa, abans i després de cada canvi d’intèrpret musical. En el cas de dansa, els espais compartits per a l’execució (sòl i barres de mans, entre altres) s’hauran també de netejar meticulosament, abans i després de cada canvi d’intèrpret.

8. Es prestarà especial atenció a la neteja dels vestuaris i altres zones comunes»

«3.16 Mesures preventives addicionals en activitats formatives en acadèmies, autoescoles, centres privats d’ensenyament no reglat (excepte escoles de música o dansa) i centres de formació.

1. L’activitat que es realitze en acadèmies, autoescoles, centres privats d’ensenyament no reglat i centres de formació no inclosos en l’art.

9 del Reial Decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, podrà impartir-se de manera presencial sempre que no se supere un aforament del 75 % del màxim permés i s’adopten mesures per a evitar aglomeracions o coincidència massiva de persones.

2. Durant el desenvolupament de l’activitat formativa, haurà de guardar-se, sempre que siga possible, la deguda distància de seguretat interpersonal.

3. En el cas d’utilització de vehicles, serà obligatori l’ús de la mascareta per totes les persones ocupants del vehicle, que s’haurà de netejar i desinfectar abans i després de cada ús».

1 / 1