Ordre SND/388/2020, de 3 de maig (Condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat. ) - Aielo de Malferit

04-05-2020 19:25
Ordre SND/388/2020, de 3 de maig (Condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat. ) - Aielo de Malferit

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat. (EN VIGOR DES DE HUI 4 DE MAIG)

Accés a l'ordre SND/388/2020 FENT CLIC ACÍ.

CAPÍTOL I. LOCALS COMERCIALS:

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat dels quals s'haguera suspés a excepció d'aquells que tinguen una superfície de més de 400 metres quadrats, així com d'aquells que tinguen caràcter de centre comercial, sempre que complisquen els requisits següents:

a) S'establirà un sistema de cita prèvia que garantisca a l'interior de l'establiment un únic client per cada treballador, sense que es puguen habilitar zones d'espera a l'interior d'aquests.
b) Es garantirà l'atenció individualitzada al client amb la deguda separació física, taulells o mampares.
c) S'establirà un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries d'aquest col·lectiu.

 • Autoritzada la recollida en el local dels productes adquirits, sempre que garantisquen una recollida escalonada que evite aglomeracions en interior del local o el seu accés.
 • Els desplaçaments als establiments i locals als quals es refereix aquest article podran efectuar-se únicament dins del MUNICIPI DE RESIDÈNCIA, llevat que el servei o producte no es trobe disponible en aquest.
 • Els establiments realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions:
 • Es procedirà a la rentada i desinfecció diària dels uniformes, roba de treball o peces utilitzades pels treballadors.
 • Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments.
 • No s'utilitzaran les condícies per part dels clients, excepte en cas estrictament necessari.
 • Tots els establiments disposaran de papereres.
 • No podran incorporar-se els treballadors que estiguen en aïllament domiciliari o quarantena.
 • Es complirà amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garantisca les mesures higièniques o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús.
 • La distància entre venedor i client serà d'almenys un 1️m quan es compte amb elements de protecció o 2️m sense aquests elements.
 • En el cas de serveis que no permeten la distància de seguretat, perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar el EPI oportú.
 • Si un treballador començara a tindre símptomes haurà d'abandonar el seu lloc de treball fins que la seua situació mèdica siga valorada per un professional sanitari.
 • El temps de permanència en els establiments serà l'estrictament necessari.
 • Els establiments hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics.
 • En els establiments que compten amb zones d'autoservei, ho farà un treballador de l'establiment.
 • No es podran posar productes de prova.
 • Els emprovadors hauran d'utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran i les peces s'higienitzarà.


CAPÍTOL II. HOSTALERIA:

 • Lliurament a domicili, preferent a majors de 65 anys, dependents o vulnerables, i recollida de comandes pels clients en els establiments, prèvia comanda, prohibit el consum els establiments.
 • Es podrà realitzar les comandes des del seu vehicle.
 • Els establiments sol oberts al públic durant l'horari de recollida de comandes.
 • Els establiments hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics.
 • Tots els establiments disposaran de papereres a l'eixida.
 • El temps de permanència en els establiments serà l'estrictament necessari.


CAPÍTOL III. ESPORT PROFESSIONAL I FEDERAT.

 • Podran realitzar entrenaments de manera individual, a l'aire lliure, dins dels límits de la província en la qual residisca l'esportista, accedint a espais naturals i usant l'equipament necessari.
 • Els esportistes que practiquen modalitats d'esport adaptat o de caràcter paralímpic, podran comptar amb l'acompanyament d'un altre esportista.
 • La duració i l'horari dels entrenaments seran els necessaris per al manteniment adequat de la forma esportiva.
 • Podrà presenciar els entrenaments una persona que exercisca la labor d'entrenador.
 • La federació esportiva corresponent emetrà la deguda acreditació.
 • Els esportistes federats NO recollits en l'article anterior podran realitzar entrenaments de manera individual, en espais a l'aire lliure, dues vegades al dia, entre les 6.00 hores i les 10.00 hores i entre les 20.00 hores i les 23.00 hores, i dins dels límits del terme municipal en el qual tinguen la seua residència.
 • Per a això, si fóra necessari, podran accedir lliurement a aquells espais naturals en els quals hagen de desenvolupar la seua activitat esportiva com a mar, rius, o embassaments, entre altres.
 • Si participaren animals, es podrà realitzar la pràctica a l'aire lliure, de manera individualitzada.
 • Els esportistes que practiquen modalitats d'esport adaptat o de caràcter paralímpic, podran comptar amb l'acompanyament d'un altre esportista.
 • No es permet la presència d'entrenadors.
 • La federació esportiva corresponent emetrà la deguda acreditació als esportistes integrats en ella que complisquen aquests requisits.
 • Esportistes pertanyents a lligues, podran realitzar entrenaments de caràcter bàsic, de manera individual i complint amb les corresponents mesures de prevenció i higiene.
 • En els centres d'entrenament de què disposen els clubs.
 • La lliga professional corresponent emetrà la deguda acreditació als esportistes.


CAPÍTOL IV. ARXIUS.

 • Preferentment per via telemàtica, mitjançant sol·licituds i peticions que seran ateses, quan resulte possible.
 • Quan siga imprescindible podran sol·licitar la consulta presencial de fins a deu documents.
 • Prioritat les peticions que hagen d'aportar-se en procediments administratius i judicials.
 • Els documents i materials dels arxius als quals tinguen accés els usuaris de manera presencial hauran de quedar en quarantena durant un període mínim de 1️0️ dies abans de poder ser utilitzats de nou.

 

 

 

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig (Condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat. ) - Aielo de Malferit

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat. (EN VIGOR DES DE HUI 4 DE MAIG)

Accés a l'ordre SND/388/2020 FENT CLIC ACÍ.

CAPÍTOL I. LOCALS COMERCIALS:

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat dels quals s'haguera suspés a excepció d'aquells que tinguen una superfície de més de 400 metres quadrats, així com d'aquells que tinguen caràcter de centre comercial, sempre que complisquen els requisits següents:

a) S'establirà un sistema de cita prèvia que garantisca a l'interior de l'establiment un únic client per cada treballador, sense que es puguen habilitar zones d'espera a l'interior d'aquests.
b) Es garantirà l'atenció individualitzada al client amb la deguda separació física, taulells o mampares.
c) S'establirà un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries d'aquest col·lectiu.

 • Autoritzada la recollida en el local dels productes adquirits, sempre que garantisquen una recollida escalonada que evite aglomeracions en interior del local o el seu accés.
 • Els desplaçaments als establiments i locals als quals es refereix aquest article podran efectuar-se únicament dins del MUNICIPI DE RESIDÈNCIA, llevat que el servei o producte no es trobe disponible en aquest.
 • Els establiments realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions:
 • Es procedirà a la rentada i desinfecció diària dels uniformes, roba de treball o peces utilitzades pels treballadors.
 • Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments.
 • No s'utilitzaran les condícies per part dels clients, excepte en cas estrictament necessari.
 • Tots els establiments disposaran de papereres.
 • No podran incorporar-se els treballadors que estiguen en aïllament domiciliari o quarantena.
 • Es complirà amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garantisca les mesures higièniques o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús.
 • La distància entre venedor i client serà d'almenys un 1️m quan es compte amb elements de protecció o 2️m sense aquests elements.
 • En el cas de serveis que no permeten la distància de seguretat, perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar el EPI oportú.
 • Si un treballador començara a tindre símptomes haurà d'abandonar el seu lloc de treball fins que la seua situació mèdica siga valorada per un professional sanitari.
 • El temps de permanència en els establiments serà l'estrictament necessari.
 • Els establiments hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics.
 • En els establiments que compten amb zones d'autoservei, ho farà un treballador de l'establiment.
 • No es podran posar productes de prova.
 • Els emprovadors hauran d'utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran i les peces s'higienitzarà.


CAPÍTOL II. HOSTALERIA:

 • Lliurament a domicili, preferent a majors de 65 anys, dependents o vulnerables, i recollida de comandes pels clients en els establiments, prèvia comanda, prohibit el consum els establiments.
 • Es podrà realitzar les comandes des del seu vehicle.
 • Els establiments sol oberts al públic durant l'horari de recollida de comandes.
 • Els establiments hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics.
 • Tots els establiments disposaran de papereres a l'eixida.
 • El temps de permanència en els establiments serà l'estrictament necessari.


CAPÍTOL III. ESPORT PROFESSIONAL I FEDERAT.

 • Podran realitzar entrenaments de manera individual, a l'aire lliure, dins dels límits de la província en la qual residisca l'esportista, accedint a espais naturals i usant l'equipament necessari.
 • Els esportistes que practiquen modalitats d'esport adaptat o de caràcter paralímpic, podran comptar amb l'acompanyament d'un altre esportista.
 • La duració i l'horari dels entrenaments seran els necessaris per al manteniment adequat de la forma esportiva.
 • Podrà presenciar els entrenaments una persona que exercisca la labor d'entrenador.
 • La federació esportiva corresponent emetrà la deguda acreditació.
 • Els esportistes federats NO recollits en l'article anterior podran realitzar entrenaments de manera individual, en espais a l'aire lliure, dues vegades al dia, entre les 6.00 hores i les 10.00 hores i entre les 20.00 hores i les 23.00 hores, i dins dels límits del terme municipal en el qual tinguen la seua residència.
 • Per a això, si fóra necessari, podran accedir lliurement a aquells espais naturals en els quals hagen de desenvolupar la seua activitat esportiva com a mar, rius, o embassaments, entre altres.
 • Si participaren animals, es podrà realitzar la pràctica a l'aire lliure, de manera individualitzada.
 • Els esportistes que practiquen modalitats d'esport adaptat o de caràcter paralímpic, podran comptar amb l'acompanyament d'un altre esportista.
 • No es permet la presència d'entrenadors.
 • La federació esportiva corresponent emetrà la deguda acreditació als esportistes integrats en ella que complisquen aquests requisits.
 • Esportistes pertanyents a lligues, podran realitzar entrenaments de caràcter bàsic, de manera individual i complint amb les corresponents mesures de prevenció i higiene.
 • En els centres d'entrenament de què disposen els clubs.
 • La lliga professional corresponent emetrà la deguda acreditació als esportistes.


CAPÍTOL IV. ARXIUS.

 • Preferentment per via telemàtica, mitjançant sol·licituds i peticions que seran ateses, quan resulte possible.
 • Quan siga imprescindible podran sol·licitar la consulta presencial de fins a deu documents.
 • Prioritat les peticions que hagen d'aportar-se en procediments administratius i judicials.
 • Els documents i materials dels arxius als quals tinguen accés els usuaris de manera presencial hauran de quedar en quarantena durant un període mínim de 1️0️ dies abans de poder ser utilitzats de nou.

 

 

 

1 / 0