Paratge natural municipal El surar - Pinet

Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: No

Paratge natural municipal El surar

És la joia de la corona dels pinatells i pinatelles, un tresor de la mare naturalesa de gran valor medi ambiental i sentimental, pel qual Pinet va lluitar al segle XIX. El Surar había sigut sempre terme de Pinet, però pels anys sumats als pocs recursos económics que tenia el poble, poc a poc Llutxent, Quatretonda, Barx i Gandia l'expoliaren. L'historia redacta que la Diputació Provincial, despres d'uns anys d'estudis técnics, determinà que la millor solució seria repartir la baronia a relació dels habitants que tingera cada poble ( 15/04/1842). Amb la partició de termes i estricta legalitat, portaría el titol de "Término municipal". Mentre tot aixó succeïa, Barx recolzat amb la burgesia de Gandia, ens pega un bon mos per tramuntana i ponent, al nostre antic territori. El " Pla de les neveres" i " l'alt del garbuller" passaren a ser terme de Barx. La "Serra de la Falaguera", "Penya del Mig dia" i la "Vinya vella" (treballada desde segles pel's pinatells) passà a ser tot terme de Quatretonda. Més perdues encara: cap a la part de llevant, Gandia reivindicava la possesió de les "Barrancades", " Del Mirador" ,"del Surar" i de tot alló que pogueren traure en benefici propi. Els de Pinet demanaren ajuda als de Llutxent per a col·locar els mollons abans que ho feren els de Gandia (any 1845). Els Llutxentins ens ajudaren, però a cambi de la cessió d'una bona llenca de l'antic terme, " El sabater, " El Sespar" i la meitat septentrional del surar. El principal problema que patiem els pinatells i pinatelles, era que no teniem diners per a sufragar les despeses per amollonar els termes que els exigia la Diputació. De ahí que a menor terme, menys diners pagariem. La divisió del 1869 es basava en la del 1588, pel que ara tocaba obrar i col·locar de nous els mollons del 1845, que habien desaparegut no sabem com. Segons la versió de la gent major del poble, es formaren 3 comisións: Pinet, Llutxent i Gandia. Com la cosa era seriosa i definitiva, els 3 alcaldes volien estar presents en l'amollonament. Però com Josep Rausell (Alcalde de Gandia) seguía erre que erre que el Surar era de Gandia, s'armà una bona discussió entre el nostre alcalde Doménec Mahiques i Josep Rausell. A mitjan debat, l'Alcalde de Pinet feu que l'Alcalde de Gandia, anara entrant-se'n poc a poc en terme de Pinet. I quan ho aconseguí, en una ravinada, li llevà de les mans la vara de l'alcaldia de Gandia i se'n baixà amb els seus cap al poble, amenaçant-lo de rebrel a baraes si tornava a dir que el Surar era de Gandia. Per aquest motiu nosaltres els pinatells i pinatelles, estimem tant la nostra joia de la corona, de gran símbol sentimental del que descriuríem com la lluita de David contra Goliat.

1 / 3
Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: No