PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE - PMUS - AIELO DE MALFERIT (Participa a l’enquesta) - Aielo de Malferit

09-03-2022 17:00
PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE - PMUS - AIELO DE MALFERIT (Participa a l’enquesta) - Aielo de Malferit

Participa a l’enquesta del I Pla de Mobilitat Urbana Sostenible - PMUS d’Aielo de Malferit

 

Els plans de mobilitat són instruments per a impulsar els canvis necessaris en la mobilitat urbana amb criteris de sostenibilitat.

Davant un model de transport concebut per a donar fluïdesa i capacitat d'estacionament als vehicles motoritzats, els PMUS aposten per situar en el centre de la planificació a les persones.

El seu objectiu és garantir un ambient sa on es puga caminar i pedalar per itineraris accessibles, segurs i atractius; i on els desplaçaments més llargs als destins laborals, educatius, sanitaris i d'oci es resolguen mitjançant el transport públic.

 Volem que tota la ciutadania d’Aielo participe a l’enquesta per poder valorar les seues idees, propostes, per fer d’Aielo un poble millor per a viure, a traves del enllaç i el QR on pot descarregar-la.


WEB: https://es.surveymonkey.com/r/aielodemalferit

 Podeu continuar enviant els vostres comentaris, idees i suggeriments al coreu: aielo@pmus.net

També disposeu d'un número de WhatsApp i Telegram 722 89 75 29 per fer les vostres aportacions.
La informació la gestionarà l'empresa que realitza l'estudi i es tractarà de manera confidencial. En compliment del que s'estableix en la LOPD 15/1999 i en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) d'aplicació obligatòria a partir del 25 de maig de 2018, li comuniquem que les dades personals continguts en la comunicació, seran tractats de manera confidencial, pel personal de l'empresa encarregada de fer el PMUS.

PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE - PMUS - AIELO DE MALFERIT (Participa a l’enquesta) - Aielo de Malferit

Participa a l’enquesta del I Pla de Mobilitat Urbana Sostenible - PMUS d’Aielo de Malferit

 

Els plans de mobilitat són instruments per a impulsar els canvis necessaris en la mobilitat urbana amb criteris de sostenibilitat.

Davant un model de transport concebut per a donar fluïdesa i capacitat d'estacionament als vehicles motoritzats, els PMUS aposten per situar en el centre de la planificació a les persones.

El seu objectiu és garantir un ambient sa on es puga caminar i pedalar per itineraris accessibles, segurs i atractius; i on els desplaçaments més llargs als destins laborals, educatius, sanitaris i d'oci es resolguen mitjançant el transport públic.

 Volem que tota la ciutadania d’Aielo participe a l’enquesta per poder valorar les seues idees, propostes, per fer d’Aielo un poble millor per a viure, a traves del enllaç i el QR on pot descarregar-la.


WEB: https://es.surveymonkey.com/r/aielodemalferit

 Podeu continuar enviant els vostres comentaris, idees i suggeriments al coreu: aielo@pmus.net

També disposeu d'un número de WhatsApp i Telegram 722 89 75 29 per fer les vostres aportacions.
La informació la gestionarà l'empresa que realitza l'estudi i es tractarà de manera confidencial. En compliment del que s'estableix en la LOPD 15/1999 i en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) d'aplicació obligatòria a partir del 25 de maig de 2018, li comuniquem que les dades personals continguts en la comunicació, seran tractats de manera confidencial, pel personal de l'empresa encarregada de fer el PMUS.

1 / 1