PLA RESISTIR - AJUDES PARÈNTESI (Convocatòria d’ajudes per a autònoms i empreses menudes afectats per la pandèmia) - Aielo de Malferit

11-02-2021 15:08
PLA RESISTIR - AJUDES PARÈNTESI (Convocatòria d’ajudes per a autònoms i empreses menudes afectats per la pandèmia) - Aielo de Malferit

Publicada a la web municipal (www.aielodemalferit.es) la convocatòria d'AJUDES PARÈNTESI del Pla Resistir que ha llançat la Generalitat Valenciana en col·laboració amb els ajuntaments i les Diputacions, per als sectors més afectats per la pandèmia.

 

Què són les Ajudes Parèntesi?

És un pla d’ajudes directes dissenyat en coordinació amb els ajuntaments i les diputacions provincials.

Aquestes ajudes estan dirigides a autònoms i petites empreses dels sectors de l’hostaleria, la restauració, l’oci i les activitats culturals i esportives.

Qui pot sol·licitar-les?

Autònoms i empreses amb un màxim de 10 treballadors amb les següents característiques:

 • Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi.
 • Que figuren en el llistat d'exemptes de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
 • Que es troben en funcionament en data 31 de desembre de 2020.
 • Que estiguen donats d’alta en algun dels epígrafs de CNAE o IAE prevists a l’annex I i a l’annex II de conformitat amb el que estableix el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell.

Quantia de les ajudes

 1. Una quantitat fixa de 2.000 € per cada autònom/a o empresa amb un màxim de 10 treballadors/es.
 2. Una quantitat fixa de 200 € per cada treballador/a o autònom/a col·laborador/a, afiliat/da a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes empreses i autònoms/es.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 12 de febrer a l'11 de març (tots dos inclosos)

Documentació

Podeu descarregar la documentació FENT CLIC en els següents enllaços.

  Bases de la convocatòria

  ANNEX II. Model de sol·licitud

  Cartell Anunciador

PLA RESISTIR - AJUDES PARÈNTESI (Convocatòria d’ajudes per a autònoms i empreses menudes afectats per la pandèmia) - Aielo de Malferit

Publicada a la web municipal (www.aielodemalferit.es) la convocatòria d'AJUDES PARÈNTESI del Pla Resistir que ha llançat la Generalitat Valenciana en col·laboració amb els ajuntaments i les Diputacions, per als sectors més afectats per la pandèmia.

 

Què són les Ajudes Parèntesi?

És un pla d’ajudes directes dissenyat en coordinació amb els ajuntaments i les diputacions provincials.

Aquestes ajudes estan dirigides a autònoms i petites empreses dels sectors de l’hostaleria, la restauració, l’oci i les activitats culturals i esportives.

Qui pot sol·licitar-les?

Autònoms i empreses amb un màxim de 10 treballadors amb les següents característiques:

 • Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) d'aquest municipi.
 • Que figuren en el llistat d'exemptes de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits legals vigents sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
 • Que es troben en funcionament en data 31 de desembre de 2020.
 • Que estiguen donats d’alta en algun dels epígrafs de CNAE o IAE prevists a l’annex I i a l’annex II de conformitat amb el que estableix el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell.

Quantia de les ajudes

 1. Una quantitat fixa de 2.000 € per cada autònom/a o empresa amb un màxim de 10 treballadors/es.
 2. Una quantitat fixa de 200 € per cada treballador/a o autònom/a col·laborador/a, afiliat/da a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes empreses i autònoms/es.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 12 de febrer a l'11 de març (tots dos inclosos)

Documentació

Podeu descarregar la documentació FENT CLIC en els següents enllaços.

  Bases de la convocatòria

  ANNEX II. Model de sol·licitud

  Cartell Anunciador

1 / 1