Prohibició d'ús de màscares amb vàlvula exhalatòria (Excepte en l'àmbit professional quan siga recomanat) - Aielo de Malferit

19-07-2020 18:13
Prohibició d'ús de màscares amb vàlvula exhalatòria (Excepte en l'àmbit professional quan siga recomanat) - Aielo de Malferit

L'obligació de l'ús de les màscares es refereix, preferentment a les higièniques i quirúrgiques, així com al seu ús ADEQUAT, cobrint la part del septe nasal (TABIQUE) fins a la barbeta inclosa.

NO es permet l'ús de màscares amb VÀLVULA EXHALATÒRIA (excepte en l'àmbit professional quan siga recomanat).

Prohibició d'ús de màscares amb vàlvula exhalatòria (Excepte en l'àmbit professional quan siga recomanat) - Aielo de Malferit

L'obligació de l'ús de les màscares es refereix, preferentment a les higièniques i quirúrgiques, així com al seu ús ADEQUAT, cobrint la part del septe nasal (TABIQUE) fins a la barbeta inclosa.

NO es permet l'ús de màscares amb VÀLVULA EXHALATÒRIA (excepte en l'àmbit professional quan siga recomanat).

1 / 1