Proves de certificació escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana (Nivells B1, B2, C1 i C2) - Aielo de Malferit

18-02-2020 09:15
Proves de certificació escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana (Nivells B1, B2, C1 i C2) - Aielo de Malferit

Inscripció de l'alumnat oficial per a la realització de la Prova Unificada de Certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2020.

 

Objecte del tràmit

L'objecte del tràmit és la inscripció de l'alumnat matriculat oficial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana en la prova unificada de certificació que, en cas de superació, donarà lloc a l'obtenció del corresponent certificat, dins dels distints nivells B1, B2, C1 i C2 que recull el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

 

Proves de certificació escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana (Nivells B1, B2, C1 i C2) - Aielo de Malferit

Inscripció de l'alumnat oficial per a la realització de la Prova Unificada de Certificació dels nivells B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2020.

 

Objecte del tràmit

L'objecte del tràmit és la inscripció de l'alumnat matriculat oficial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana en la prova unificada de certificació que, en cas de superació, donarà lloc a l'obtenció del corresponent certificat, dins dels distints nivells B1, B2, C1 i C2 que recull el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

 

1 / 1