Proves Unificades de Certificació (PUC) de les EOI (Es traslladen a setembre) - Aielo de Malferit

18-05-2020 10:50
Proves Unificades de Certificació (PUC) de les EOI (Es traslladen a setembre) - Aielo de Malferit

Segons ha informat la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la convocatòria ordinària de les Proves Unificades de Certificació (PUC) del curs 2019-2020, de les escoles oficials d'idiomes (EOI), tindrà lloc en el mes de setembre i la convocatòria extraordinària en el mes de novembre, si la situació sanitària ho permet.

El calendari de realització de les parts de la prova escrita es publicarà en la pàgina web de les escoles oficials d'idiomes abans del 31 de juliol.

Més informació en la Resolució de 13 de maig de 2020 de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

Proves Unificades de Certificació (PUC) de les EOI (Es traslladen a setembre) - Aielo de Malferit

Segons ha informat la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la convocatòria ordinària de les Proves Unificades de Certificació (PUC) del curs 2019-2020, de les escoles oficials d'idiomes (EOI), tindrà lloc en el mes de setembre i la convocatòria extraordinària en el mes de novembre, si la situació sanitària ho permet.

El calendari de realització de les parts de la prova escrita es publicarà en la pàgina web de les escoles oficials d'idiomes abans del 31 de juliol.

Més informació en la Resolució de 13 de maig de 2020 de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

1 / 1