Publicades les subvencions destinades a l’adquisició de material escolar (Per a l'alumnat escolaritzat a l'etapa d'Educació Infantil) - Aielo de Malferit

27-08-2020 12:33
Publicades les subvencions destinades a l’adquisició de material escolar (Per a l'alumnat escolaritzat a l'etapa d'Educació Infantil) - Aielo de Malferit

Publicades a la web municipal (www.aielodemalferit.es) les 2 línies de subvencions destinades a l’adquisició de material escolar de l’alumnat escolaritzat a l'etapa d'Educació Infantil. A continuació podeu accedir a les bases, la documentació i la informació relativa a cadascuna d’elles:

1.- Subvencions destinades a alumnat escolaritzat en l’escola infantil municipal la Serratella durant el curs 2020/2021

Termini de presentació de l’1 al 7 de setembre de 2020

2.- Subvencions destinades a l'alumnat escolaritzat en el segon cicle d’educació infantil en centres públics i privats concertats durant el curs escolar 2020/2021.

Termini de presentació de l’1 al 15 de setembre de 2020

Publicades les subvencions destinades a l’adquisició de material escolar (Per a l'alumnat escolaritzat a l'etapa d'Educació Infantil) - Aielo de Malferit

Publicades a la web municipal (www.aielodemalferit.es) les 2 línies de subvencions destinades a l’adquisició de material escolar de l’alumnat escolaritzat a l'etapa d'Educació Infantil. A continuació podeu accedir a les bases, la documentació i la informació relativa a cadascuna d’elles:

1.- Subvencions destinades a alumnat escolaritzat en l’escola infantil municipal la Serratella durant el curs 2020/2021

Termini de presentació de l’1 al 7 de setembre de 2020

2.- Subvencions destinades a l'alumnat escolaritzat en el segon cicle d’educació infantil en centres públics i privats concertats durant el curs escolar 2020/2021.

Termini de presentació de l’1 al 15 de setembre de 2020

1 / 1