RECORDATORI Matrícula Escola Municipal de Música Llorenç Barber (Curs 2021-2022) - Aielo de Malferit

14-07-2021 09:00
RECORDATORI Matrícula Escola Municipal de Música Llorenç Barber (Curs 2021-2022) - Aielo de Malferit

NOVETATS: Matrícula Escola Municipal de Música Llorenç Barber curs 2021-2022

Quan podré matricular al meu fill/a?

  • Del 5 al 16 de juliol.

 

Com serà aquest procés?

Principalment serà telemàtic.

Caldrà complimentar el formulari adjunt i enviar la documentació via mail a l’adreça electrònica: aielo.escolamusica@cv.gva.es

Si no teniu accés a mitjans telemàtics o teniu problemes per complimentar i/o enviar el formulari, hi haurà atenció presencial:

 

Lloc: Secretaria de l’Escola Municipal de Música.

Horari de 12:00 a 14:00 i de 18:00 a 20:00 h.

Dies: Del 5 al 8 i del 12 al 15 de juliol.

Podeu concertar cita cridant al telèfon 626515052.

 

Quina documentació he de presentar?

En aquesta fase d’admissió i matricula cal presentar el formulari de matricula, justificant de pagament de la matrícula,

fotocopia del dni de l'alumne i pare per als nous alumnes, i carnet de familia nombrosa si és el cas.

 

Què puc fer en cas de dubte o consulta?

Podeu cridar als telèfons 626515052; o be mitjançant correu electrònic adreçat a: aielo.escolamusica@cv.gva.es

 

Documents relacionats amb l’Escola Municipal de Música Llorenç Barber

RECORDATORI Matrícula Escola Municipal de Música Llorenç Barber (Curs 2021-2022) - Aielo de Malferit

NOVETATS: Matrícula Escola Municipal de Música Llorenç Barber curs 2021-2022

Quan podré matricular al meu fill/a?

  • Del 5 al 16 de juliol.

 

Com serà aquest procés?

Principalment serà telemàtic.

Caldrà complimentar el formulari adjunt i enviar la documentació via mail a l’adreça electrònica: aielo.escolamusica@cv.gva.es

Si no teniu accés a mitjans telemàtics o teniu problemes per complimentar i/o enviar el formulari, hi haurà atenció presencial:

 

Lloc: Secretaria de l’Escola Municipal de Música.

Horari de 12:00 a 14:00 i de 18:00 a 20:00 h.

Dies: Del 5 al 8 i del 12 al 15 de juliol.

Podeu concertar cita cridant al telèfon 626515052.

 

Quina documentació he de presentar?

En aquesta fase d’admissió i matricula cal presentar el formulari de matricula, justificant de pagament de la matrícula,

fotocopia del dni de l'alumne i pare per als nous alumnes, i carnet de familia nombrosa si és el cas.

 

Què puc fer en cas de dubte o consulta?

Podeu cridar als telèfons 626515052; o be mitjançant correu electrònic adreçat a: aielo.escolamusica@cv.gva.es

 

Documents relacionats amb l’Escola Municipal de Música Llorenç Barber

1 / 1