Recordatori: PLA RESISTIR - AJUDES PARÈNTESI 2 (Convocatòria d’ajudes per a autònoms i empreses menudes afectats per la pandèmia) - Aielo de Malferit

09-04-2021 09:30
Recordatori: PLA RESISTIR - AJUDES PARÈNTESI 2 (Convocatòria d’ajudes per a autònoms i empreses menudes afectats per la pandèmia) - Aielo de Malferit

Publicada a la web municipal (www.aielodemalferit.es) la convocatòria d'AJUDES PARÈNTESI 2 del Pla Resistir que ha llançat la Generalitat Valenciana en col·laboració amb els ajuntaments i les Diputacions, per als sectors més afectats per la pandèmia.

 

Què són les Ajudes Parèntesi?

És un pla d’ajudes directes dissenyat en coordinació amb els ajuntaments i les diputacions provincials.

La Generalitat hi aporta 100 milions (el 62,5 ); les diputacions, 36 milions (22,5 ), i els ajuntaments, 24 milions (15 ).

Aquestes ajudes estan dirigides a autònoms i petites empreses dels sectors de l’hostaleria, la restauració, l’oci i les activitats culturals i esportives.

 

Qui pot sol·licitar-les?

Autònoms i empreses amb un màxim de 10 treballadors amb les següents característiques:

 • Que dispose del codi IAE d’alguna de les activitats enumerades a l’ANNEX I de la present
  convocatòria.
 • Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE)
  d'aquest municipi.
 • Que figuren en el llistat d'exemptes de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits
  legals vigents sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
 • Que es troben en funcionament en data 31 de desembre de 2020.
 • Que el domicili fiscal i social es trobe al terme municipal d’Aielo de Malferit.

 

Quantia de les ajudes

 1. Una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom/a o empresa amb un màxim de 10 treballadors/es.
 2. Una quantitat de 200 € per cada treballador/a o autònom/a col·laborador/a, afiliat/da a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes empreses i autònoms/es.

NOTA: La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària i, en tot cas, fins esgotar-se el crèdit adreçat a la convocatòria.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Del 29 de març al 21 d'abril de 2021 (tots dos inclosos)

NOTA: La resolució i pagament d'estes ajudes es realitzarà en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de les bases.

 

Com puc saber si a l'IAE en el qual estic donat d'alta li correspon l'ajuda?

Si coneixes el codi de l'IAE en el qual figures d'alta, pots comprovar en l'ANNEX I de les bases de l'Ajuntament.

 

  Consulta els codis de l'IAE

 

Documentació

Podeu descarregar la documentació FENT CLIC en els següents enllaços.

  Bases de la convocatòria

  ANNEX II. Model de sol·licitud

  Cartell Anunciador

 

 

Recordatori: PLA RESISTIR - AJUDES PARÈNTESI 2 (Convocatòria d’ajudes per a autònoms i empreses menudes afectats per la pandèmia) - Aielo de Malferit

Publicada a la web municipal (www.aielodemalferit.es) la convocatòria d'AJUDES PARÈNTESI 2 del Pla Resistir que ha llançat la Generalitat Valenciana en col·laboració amb els ajuntaments i les Diputacions, per als sectors més afectats per la pandèmia.

 

Què són les Ajudes Parèntesi?

És un pla d’ajudes directes dissenyat en coordinació amb els ajuntaments i les diputacions provincials.

La Generalitat hi aporta 100 milions (el 62,5 ); les diputacions, 36 milions (22,5 ), i els ajuntaments, 24 milions (15 ).

Aquestes ajudes estan dirigides a autònoms i petites empreses dels sectors de l’hostaleria, la restauració, l’oci i les activitats culturals i esportives.

 

Qui pot sol·licitar-les?

Autònoms i empreses amb un màxim de 10 treballadors amb les següents característiques:

 • Que dispose del codi IAE d’alguna de les activitats enumerades a l’ANNEX I de la present
  convocatòria.
 • Que figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE)
  d'aquest municipi.
 • Que figuren en el llistat d'exemptes de l'IAE d'aquest municipi per aplicació dels requisits
  legals vigents sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
 • Que es troben en funcionament en data 31 de desembre de 2020.
 • Que el domicili fiscal i social es trobe al terme municipal d’Aielo de Malferit.

 

Quantia de les ajudes

 1. Una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom/a o empresa amb un màxim de 10 treballadors/es.
 2. Una quantitat de 200 € per cada treballador/a o autònom/a col·laborador/a, afiliat/da a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d'aquestes empreses i autònoms/es.

NOTA: La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat pressupostària i, en tot cas, fins esgotar-se el crèdit adreçat a la convocatòria.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Del 29 de març al 21 d'abril de 2021 (tots dos inclosos)

NOTA: La resolució i pagament d'estes ajudes es realitzarà en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació de les bases.

 

Com puc saber si a l'IAE en el qual estic donat d'alta li correspon l'ajuda?

Si coneixes el codi de l'IAE en el qual figures d'alta, pots comprovar en l'ANNEX I de les bases de l'Ajuntament.

 

  Consulta els codis de l'IAE

 

Documentació

Podeu descarregar la documentació FENT CLIC en els següents enllaços.

  Bases de la convocatòria

  ANNEX II. Model de sol·licitud

  Cartell Anunciador

 

 

1 / 2