Renovació del carnet del poliesportiu (A partir del proper dilluns 18 de gener ) - Aielo de Malferit

14-01-2021 14:39
Renovació del carnet del poliesportiu (A partir del proper dilluns 18 de gener ) - Aielo de Malferit

RENOVACIÓ CARNET ANUAL POLIESPORTIU

S‘ informa als usuaris del Poliesportiu Municipal, empadronats en la localitat, que a partir del proper dilluns dia 18 de gener, caldrà procedir a la renovació del corresponent carnet municipal que dona accés a les instal·lacions esportives.

Per a obtindré el carnet caldrà presentar la següent documentació en les oficines de l’Ajuntament o consergeria del Poliesportiu:

 • Fotocopia del DNI.
 • Fotografia tamany carnet.
 • Copia del pagament mitjançant ingrés bancari.
 • Sols podran adquirir carnets les persones empadronades en la localitat
 • El carnet anual es personal i intransferible i te una durada d’any natural.

 

PREUS TEMPORADA 2021

ABONAMENT  ANUAL

MAJORS DE 16 ANYS

MENORS DE 16 ANYS

TENNIS, FRONTENNIS I PADDEL

32’14 euros

17’37 euros

CLUB/EQUIP: Pista Poliesportiva Pavelló Cobert, Camp de Futbol 8, Pista Poliesportiva Camp de futbol 11

300’13 euros club/equip

166’73 euros club/equip

 

ABONAMENT ACCÉS LLIURE

Els usuaris que NO disposen de carnet anual per a la temporada 2021, per a poder accedir i fer ús de les instal·lacions esportives, hauran d’adquirir l’ABONAMENT D’ ACCÉS LLIURE.

 

Per a obtindré un abonament d’accés lliure caldrà:

PAS 1.- Fer el pagament  mitjançant transferència bancaria en qualsevol banc o caixa de la localitat a favor de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

PAS 2.- Recollir l’ abonament en les oficines del poliesportiu  prèvia presentació del resguardo del pagament

 • Els tiquets podran utilitzar-se indistintament per a l’accés a qualsevol instal·lació esportiva.
 • Els tiquets NO son nominals i no tenen caducitat.
 • Podran utilitzar-se indistintament per a l’accés a qualsevol instal·lació esportiva.
 • Un tiquet per persona i ús.
 • Els preus dels abonaments son:

Majors de 16 anys:

Menors de 16 anys:

5 usos: 10’75 euros

10 usos: 19’35 euros

15 usos: 25’08 euros

5 usos: 7’5 euros

10 usos: 13’5 euros

15 usos: 18 euros

 

TELÈFON informació/reserves del Poliesportiu Municipal: 626505835.

TELÈFON informació/consultes carnets, abonaments i queixes del Poliesportiu Municipal: 695796825.

Renovació del carnet del poliesportiu (A partir del proper dilluns 18 de gener ) - Aielo de Malferit

RENOVACIÓ CARNET ANUAL POLIESPORTIU

S‘ informa als usuaris del Poliesportiu Municipal, empadronats en la localitat, que a partir del proper dilluns dia 18 de gener, caldrà procedir a la renovació del corresponent carnet municipal que dona accés a les instal·lacions esportives.

Per a obtindré el carnet caldrà presentar la següent documentació en les oficines de l’Ajuntament o consergeria del Poliesportiu:

 • Fotocopia del DNI.
 • Fotografia tamany carnet.
 • Copia del pagament mitjançant ingrés bancari.
 • Sols podran adquirir carnets les persones empadronades en la localitat
 • El carnet anual es personal i intransferible i te una durada d’any natural.

 

PREUS TEMPORADA 2021

ABONAMENT  ANUAL

MAJORS DE 16 ANYS

MENORS DE 16 ANYS

TENNIS, FRONTENNIS I PADDEL

32’14 euros

17’37 euros

CLUB/EQUIP: Pista Poliesportiva Pavelló Cobert, Camp de Futbol 8, Pista Poliesportiva Camp de futbol 11

300’13 euros club/equip

166’73 euros club/equip

 

ABONAMENT ACCÉS LLIURE

Els usuaris que NO disposen de carnet anual per a la temporada 2021, per a poder accedir i fer ús de les instal·lacions esportives, hauran d’adquirir l’ABONAMENT D’ ACCÉS LLIURE.

 

Per a obtindré un abonament d’accés lliure caldrà:

PAS 1.- Fer el pagament  mitjançant transferència bancaria en qualsevol banc o caixa de la localitat a favor de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

PAS 2.- Recollir l’ abonament en les oficines del poliesportiu  prèvia presentació del resguardo del pagament

 • Els tiquets podran utilitzar-se indistintament per a l’accés a qualsevol instal·lació esportiva.
 • Els tiquets NO son nominals i no tenen caducitat.
 • Podran utilitzar-se indistintament per a l’accés a qualsevol instal·lació esportiva.
 • Un tiquet per persona i ús.
 • Els preus dels abonaments son:

Majors de 16 anys:

Menors de 16 anys:

5 usos: 10’75 euros

10 usos: 19’35 euros

15 usos: 25’08 euros

5 usos: 7’5 euros

10 usos: 13’5 euros

15 usos: 18 euros

 

TELÈFON informació/reserves del Poliesportiu Municipal: 626505835.

TELÈFON informació/consultes carnets, abonaments i queixes del Poliesportiu Municipal: 695796825.

1 / 1