Resolució de les AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2022 (ANUNCI MUNICIPAL) - Aielo de Malferit

06-10-2023 14:13
Resolució de les AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2022 (ANUNCI MUNICIPAL) - Aielo de Malferit

ANUNCI MUNICIPAL

 

Publicat al Tauler d'Anuncis i a la web municipal la resolució de les AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2022 (EXPEDIENT 185/2023).

Feu CLIC ACÍ per accedir a l'anunci

RECORDAR que per a rebre la 2a part de l’ajuda “els beneficiaris tenen l’obligació de justificar el 50% de l’ajuda concedida amb factures i/o rebuts originals de compres realitzades als comerços d’Aielo de Malferit. S’estableix un termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de concessió de la subvenció, per a aportar dites factures i/o rebuts mitjançant registre d’entrada.”

Resolució de les AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2022 (ANUNCI MUNICIPAL) - Aielo de Malferit

ANUNCI MUNICIPAL

 

Publicat al Tauler d'Anuncis i a la web municipal la resolució de les AJUDES SOCIALS DESTINADES A NAIXEMENTS, ACOLLIMENTS I ADOPCIONS EN 2022 (EXPEDIENT 185/2023).

Feu CLIC ACÍ per accedir a l'anunci

RECORDAR que per a rebre la 2a part de l’ajuda “els beneficiaris tenen l’obligació de justificar el 50% de l’ajuda concedida amb factures i/o rebuts originals de compres realitzades als comerços d’Aielo de Malferit. S’estableix un termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de concessió de la subvenció, per a aportar dites factures i/o rebuts mitjançant registre d’entrada.”

1 / 0