’ORDRE PER A LES EIXIDES CONTROLADES DELS XIQUETS MENORS DE 14 ANYS (Text definitiu) - Aielo de Malferit

25-04-2020 18:45
’ORDRE PER A LES EIXIDES CONTROLADES DELS XIQUETS MENORS DE 14 ANYS (Text definitiu) - Aielo de Malferit

PUBLICADA L’ORDRE PER A LES EIXIDES CONTROLADES DELS XIQUETS MENORS DE 14 ANYS

Ja ha eixit l'Ordre SND/370/2020 que regula els passejos dels xiquets.

Podeu descarregar-la FENT CLIC ACÍ

 

Diu el següent:
 

 • S'habilita als xiquets menors de 14 anys, i a un adult responsable a circular per les vies i espais d'ús públic d'acord amb l'art. 7.1, apartats e, g i h del RD.


Aquesta circulació queda limitada a:

 • Un passeig diari.

 • Màxim una hora de duració

 • A una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili del menor,

 • Entre les 9.00 hores i les 21.00 hores.

 • No podran fer ús de l'habilitació continguda en l'apartat anterior els xiquets i xiquetes que presenten símptomes o estiguen en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19.

 • Màxim un adult responsable i 3 xiquets.

 • Distàncies amb tercers d'almenys 2 metres.

 • Han de complir-se les mesures de prevenció i higiene.

 • Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecte el límit màxim d'un quilòmetre respecte al domicili del menor.

 • No estarà permés l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure, així com a instal·lacions esportives.


S'entén per adult responsable aquella persona major d'edat que convisca en el mateix domicili amb el xiquet o xiqueta actualment, o es tracte d'un empleat de llar a càrrec del menor.

Quan l'adult responsable siga una persona diferent dels progenitors, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet, haurà de comptar amb una
autorització prèvia d'aquests.

És responsabilitat de l'adult acompanyant garantir que es compleixen durant la realització del passeig diari els requisits per a evitar el contagi.

FEU CLIC ACÍ per accedir al vídeo de la POLICIA

 

 

’ORDRE PER A LES EIXIDES CONTROLADES DELS XIQUETS MENORS DE 14 ANYS (Text definitiu) - Aielo de Malferit

PUBLICADA L’ORDRE PER A LES EIXIDES CONTROLADES DELS XIQUETS MENORS DE 14 ANYS

Ja ha eixit l'Ordre SND/370/2020 que regula els passejos dels xiquets.

Podeu descarregar-la FENT CLIC ACÍ

 

Diu el següent:
 

 • S'habilita als xiquets menors de 14 anys, i a un adult responsable a circular per les vies i espais d'ús públic d'acord amb l'art. 7.1, apartats e, g i h del RD.


Aquesta circulació queda limitada a:

 • Un passeig diari.

 • Màxim una hora de duració

 • A una distància no superior a un quilòmetre respecte al domicili del menor,

 • Entre les 9.00 hores i les 21.00 hores.

 • No podran fer ús de l'habilitació continguda en l'apartat anterior els xiquets i xiquetes que presenten símptomes o estiguen en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19.

 • Màxim un adult responsable i 3 xiquets.

 • Distàncies amb tercers d'almenys 2 metres.

 • Han de complir-se les mesures de prevenció i higiene.

 • Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecte el límit màxim d'un quilòmetre respecte al domicili del menor.

 • No estarà permés l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure, així com a instal·lacions esportives.


S'entén per adult responsable aquella persona major d'edat que convisca en el mateix domicili amb el xiquet o xiqueta actualment, o es tracte d'un empleat de llar a càrrec del menor.

Quan l'adult responsable siga una persona diferent dels progenitors, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet, haurà de comptar amb una
autorització prèvia d'aquests.

És responsabilitat de l'adult acompanyant garantir que es compleixen durant la realització del passeig diari els requisits per a evitar el contagi.

FEU CLIC ACÍ per accedir al vídeo de la POLICIA

 

 

1 / 1