Sancions per incompliment de les mesures de seguretat davant la COVID-19 (DECRET LLEI 11/2020, de 24 de juliol del Consell) - Aielo de Malferit

25-07-2020 18:22
Sancions per incompliment de les mesures de seguretat davant la COVID-19 (DECRET LLEI 11/2020, de 24 de juliol del Consell) - Aielo de Malferit

ATENCIÓ A LES SANCIONS PER INCOMPLIMENT DE LES MESURES DE SEGURETAT DAVANT LA COVID-19

 

Demanem seguir les normes establertes, per a una major seguretat de totes i tots. Siga'm prudents, es cosa de tots i totes.

 

DECRET LLEI 11/2020, de 24 de juliol del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la Covid-19.

 

Infraccions lleus

Es consideren infraccions lleus, susceptibles de ser sancionades amb multes d’entre 60 i 600 euros, les següents accions:

1. Incomplir l’obligació de l’ús de mascareta o fer-ne ús inadequat. Aquesta infracció només podrà sancionar-se amb un màxim de 100 euros.

2. Per part dels establiments públics, el fet d’obviar l’obligació d’informar els clients sobre l’aforament del local, la distància mínima interpersonal o l’ús de màscara.

3. Incomplir les mesures generals d’higiene i prevenció en locals públics o privats quan no supose risc de contagi o el risc afecte menys de 15 persones.

4. L’incompliment de l’aïllament per part de contactes directes d’un malalt confinat, encara que no siguen en covid-19.

5. Infringir una ordre general de confinament.

 

Infraccions greus

El decret llei considera com una infracció greu i penada amb multes d’entre 601 a 30.000 euros el fet de vulnerar:

1. Els límits d’aforament en els establiments públics quan no siga falta lleu o molt greu.

2. La prohibició d’organitzar o participar en reunions, festes o qualsevol altre acte privat o públic que impliquen una aglomeració o en els quals es dificulte de prendre les mesures sanitàries.

3. La distància de seguretat entre taules o agrupacions de taules en els locals oberts al públic i terrasses a l’aire lliure.

4. Les mesures d’higiene i l’obligació de neteja i desinfecció dels accessos d’un recinte i les localitats on s’assega el públic.

5. La prohibició d’usar espais d’un establiment per a activitats no permeses.

6. Les mesures d’higiene per a qualsevol mena d’establiment quan supose risc de contagi o afecte més de 15 persones.

7. L’aïllament domiciliari que han de guardar els positius en covid-19.

En les sancions greus també es contempla la suspensió o prohibició de l’activitat, la clausura del local i la inhabilitació per a l’organització i promoció d’espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de sis mesos.

 

Infraccions molt greus

Les infraccions molt greus, i que poden implicar una multa d’entre 30.001 a 60.000 euros, són:

1. No respectar els límits d’aforament, ni les mesures de prevenció i higiene per part dels establiments oberts al públic quan supose un risc greu que afecte més de 150 persones.

2. Sobrepassar l’aforament d’un establiment si hi ha menors d’edat i/o majors de 65 anys.

3. Organitzar reunions o festes, de caràcter privat o públic, que impliquen una aglomeració que impedisca l’adopció de les mesures sanitàries o hi haja presents menors d’edat i/o majors de 65 anys.

4. Impedir la inspecció per part dels agents de l’autoritat o funcionaris, així com la negativa a col·laborar-hi.

5. Incomplir l’obligació d’inhabilitar la pista de ball per a aquest ús.

6. Vulnerar de forma reiterada el deure d’aïllament domiciliari per part de persones positives en covid-19.

Per a aquestes sancions també preveu la suspensió o prohibició de l’activitat, la clausura del local i la inhabilitació per a l’organització i promoció d’espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de tres anys i de forma acumulada fins a un màxim de 10.

Sancions per incompliment de les mesures de seguretat davant la COVID-19 (DECRET LLEI 11/2020, de 24 de juliol del Consell) - Aielo de Malferit

ATENCIÓ A LES SANCIONS PER INCOMPLIMENT DE LES MESURES DE SEGURETAT DAVANT LA COVID-19

 

Demanem seguir les normes establertes, per a una major seguretat de totes i tots. Siga'm prudents, es cosa de tots i totes.

 

DECRET LLEI 11/2020, de 24 de juliol del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la Covid-19.

 

Infraccions lleus

Es consideren infraccions lleus, susceptibles de ser sancionades amb multes d’entre 60 i 600 euros, les següents accions:

1. Incomplir l’obligació de l’ús de mascareta o fer-ne ús inadequat. Aquesta infracció només podrà sancionar-se amb un màxim de 100 euros.

2. Per part dels establiments públics, el fet d’obviar l’obligació d’informar els clients sobre l’aforament del local, la distància mínima interpersonal o l’ús de màscara.

3. Incomplir les mesures generals d’higiene i prevenció en locals públics o privats quan no supose risc de contagi o el risc afecte menys de 15 persones.

4. L’incompliment de l’aïllament per part de contactes directes d’un malalt confinat, encara que no siguen en covid-19.

5. Infringir una ordre general de confinament.

 

Infraccions greus

El decret llei considera com una infracció greu i penada amb multes d’entre 601 a 30.000 euros el fet de vulnerar:

1. Els límits d’aforament en els establiments públics quan no siga falta lleu o molt greu.

2. La prohibició d’organitzar o participar en reunions, festes o qualsevol altre acte privat o públic que impliquen una aglomeració o en els quals es dificulte de prendre les mesures sanitàries.

3. La distància de seguretat entre taules o agrupacions de taules en els locals oberts al públic i terrasses a l’aire lliure.

4. Les mesures d’higiene i l’obligació de neteja i desinfecció dels accessos d’un recinte i les localitats on s’assega el públic.

5. La prohibició d’usar espais d’un establiment per a activitats no permeses.

6. Les mesures d’higiene per a qualsevol mena d’establiment quan supose risc de contagi o afecte més de 15 persones.

7. L’aïllament domiciliari que han de guardar els positius en covid-19.

En les sancions greus també es contempla la suspensió o prohibició de l’activitat, la clausura del local i la inhabilitació per a l’organització i promoció d’espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de sis mesos.

 

Infraccions molt greus

Les infraccions molt greus, i que poden implicar una multa d’entre 30.001 a 60.000 euros, són:

1. No respectar els límits d’aforament, ni les mesures de prevenció i higiene per part dels establiments oberts al públic quan supose un risc greu que afecte més de 150 persones.

2. Sobrepassar l’aforament d’un establiment si hi ha menors d’edat i/o majors de 65 anys.

3. Organitzar reunions o festes, de caràcter privat o públic, que impliquen una aglomeració que impedisca l’adopció de les mesures sanitàries o hi haja presents menors d’edat i/o majors de 65 anys.

4. Impedir la inspecció per part dels agents de l’autoritat o funcionaris, així com la negativa a col·laborar-hi.

5. Incomplir l’obligació d’inhabilitar la pista de ball per a aquest ús.

6. Vulnerar de forma reiterada el deure d’aïllament domiciliari per part de persones positives en covid-19.

Per a aquestes sancions també preveu la suspensió o prohibició de l’activitat, la clausura del local i la inhabilitació per a l’organització i promoció d’espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de tres anys i de forma acumulada fins a un màxim de 10.

1 / 1