Serra de Quatretonda - Quatretonda

Dades
Telèfon: ---
Direcció:
Email: ---
Obert festius: No
El Paratge Natural Municipal “Serra de Quatretonda” s'estén per la part nord del terme municipal d'aquesta població. Des del punt de vista geogràfic pertany a l'extrem nord oriental de la Serra Grossa, una serralada d'uns 60 Km de longitud que s'estén des de la població de la Font de la Figuera, al sud-oest, fins al poble de Pinet, al nord-est, i que fa de barrera natural entre les comarques de la Costanera, al vessant nord, i la Vall d'Albaida, al vessant sud. La superfície total del Paratge Natural és de 1676,284 ha i els terrenys són de titularitat municipal. L'altitud mitjana se situa entre els 400 i 440 metres sobre el nivell del mar, arribant la seua màxima altitud en el denominat "Alt de l’Hedra", de 672 metres d'altitud. Des del punt de vista geològic el Paratge s'inclou dins de la zona d'interferència entre el domini Prebético i l'Ibèric, caracteritzada aquesta per una gran complexitat estructural, en la qual no apareixen alineacions tectòniques definides. L'estructura que afecta la Serra és el sinclinal de Pinet, un plec de direcció NO-S'a N-S produït per dues grans falles normals
1 / 1