Sessió Ordinària del Ple (Dijous dia 15 de Juliol a les 20:00 hores) - Aielo de Malferit

14-07-2021 20:00
Sessió Ordinària del Ple (Dijous dia 15 de Juliol a les 20:00 hores) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Demà dijous dia 15 de juliol a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Donada la situació provocada pel COVID-19, d'acord a les recomanacions i restriccions de les autoritats sanitàries, l'aforament al Saló de Plens estarà limitat.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 20 de maig de 2021 i el dia 28 de juny de 2021.
 2. Aprovació execució conveni urbanístic entre l’Ajuntament i Plasvidavi S.L (EXPTE 1561/20317).
 3. Adhesió a l’oficina de protecció del Territori (EXPTE 895/2021).
 4. Signatura Conveni Contracte Programa Serveis Socials. (EXPTE 76/2021).
 5. Acord Adhesió a la Xarxa Salut ( EXPTE 875/2021).
 6. Candidatures Premis 9 d’Octubre - Aielo de Malferit (EXPTE 821/2021).
 7. Acceptacions Donacions Biblioteca (EXPTE 789/2021).
 8. Donar compte delegacions als regidors (EXPTE 902/2021).
 9. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2021/20; JGL/2021/21; JGL/2021/22; JGL/2021/23; JGL/2021/24; JGL/2021/25; JGL/2021/26; JGL/2021/27; JGL/2021/28.
 10. Donar compte resolucions d’Alcaldia.
 11. Precs i Preguntes. 
Sessió Ordinària del Ple (Dijous dia 15 de Juliol a les 20:00 hores) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Demà dijous dia 15 de juliol a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Donada la situació provocada pel COVID-19, d'acord a les recomanacions i restriccions de les autoritats sanitàries, l'aforament al Saló de Plens estarà limitat.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 20 de maig de 2021 i el dia 28 de juny de 2021.
 2. Aprovació execució conveni urbanístic entre l’Ajuntament i Plasvidavi S.L (EXPTE 1561/20317).
 3. Adhesió a l’oficina de protecció del Territori (EXPTE 895/2021).
 4. Signatura Conveni Contracte Programa Serveis Socials. (EXPTE 76/2021).
 5. Acord Adhesió a la Xarxa Salut ( EXPTE 875/2021).
 6. Candidatures Premis 9 d’Octubre - Aielo de Malferit (EXPTE 821/2021).
 7. Acceptacions Donacions Biblioteca (EXPTE 789/2021).
 8. Donar compte delegacions als regidors (EXPTE 902/2021).
 9. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2021/20; JGL/2021/21; JGL/2021/22; JGL/2021/23; JGL/2021/24; JGL/2021/25; JGL/2021/26; JGL/2021/27; JGL/2021/28.
 10. Donar compte resolucions d’Alcaldia.
 11. Precs i Preguntes. 
1 / 2