SESSIÓ PLENÀRIA (14 de maig de 2024 a les 19:30 hores) - Aielo de Malferit

13-05-2024 10:00
SESSIÓ PLENÀRIA (14 de maig de 2024 a les 19:30 hores) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Aquest dimarts, dia 14 de maig de 2024, a les 19:30 hores hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ ACTA EN ESBORRANY, PLN /2024/4, SESSIO 21 DE MARÇ DE 2024.
 2. APROVACIÓ ACTA EN ESBORRANY, PLN /2024/5, SESSIO 23 D’ABRIL DE 2024.
 3. APROVACIÓ ACTA EN ESBORRANY, PLN /2024/6, SESSIO 2 DE MAIG DE 2024.
 4. APROVACIÓ ADDENDA CONTRACTE PROGRAMA 2021-2024 per al 2024. (EXPT. 489/2024)
 5. APROVACIÓ CALENDARI FESTIUS LOCALS 2025. (EXPT. 539/2024).
 6. RECONEIXEMENT AL FUNCIONARI MUNICIPAL AMB DNI ***146*** LA COMPATIBILITAT AMB L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT PRIVADA. (EXPT. 614/2024).
 7. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 03/2024. CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB ROMANENT. (EXPT. 658/2024).
 8. REALITZACIÓ SORTEIG MEMBRES TAULES ELECTORALS ELECCIONS PARLAMENT EUROPEU. (EXPT. 623/2024).
 9. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 1R T I PMP DE 2024. (EXPT. 634/2024)
 10. DONAR COMPTE ACTES JUNTES DE GOVERN LOCAL, SESIONS, JGL/10/2024; JGL/11/2024; JGL/12/2024; JGL/13/2024; JGL/14/2024; JGL/15/2024; JGL/16/2024.
 11. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA. ( R.A 2024-249 A LA R.A. DE CONVOCATÒRIA D’AQUEST PLE).
 12. PRECS I PREGUNTES.

 

SESSIÓ PLENÀRIA (14 de maig de 2024 a les 19:30 hores) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Aquest dimarts, dia 14 de maig de 2024, a les 19:30 hores hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

 1. APROVACIÓ ACTA EN ESBORRANY, PLN /2024/4, SESSIO 21 DE MARÇ DE 2024.
 2. APROVACIÓ ACTA EN ESBORRANY, PLN /2024/5, SESSIO 23 D’ABRIL DE 2024.
 3. APROVACIÓ ACTA EN ESBORRANY, PLN /2024/6, SESSIO 2 DE MAIG DE 2024.
 4. APROVACIÓ ADDENDA CONTRACTE PROGRAMA 2021-2024 per al 2024. (EXPT. 489/2024)
 5. APROVACIÓ CALENDARI FESTIUS LOCALS 2025. (EXPT. 539/2024).
 6. RECONEIXEMENT AL FUNCIONARI MUNICIPAL AMB DNI ***146*** LA COMPATIBILITAT AMB L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT PRIVADA. (EXPT. 614/2024).
 7. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 03/2024. CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB ROMANENT. (EXPT. 658/2024).
 8. REALITZACIÓ SORTEIG MEMBRES TAULES ELECTORALS ELECCIONS PARLAMENT EUROPEU. (EXPT. 623/2024).
 9. DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 1R T I PMP DE 2024. (EXPT. 634/2024)
 10. DONAR COMPTE ACTES JUNTES DE GOVERN LOCAL, SESIONS, JGL/10/2024; JGL/11/2024; JGL/12/2024; JGL/13/2024; JGL/14/2024; JGL/15/2024; JGL/16/2024.
 11. DONAR COMPTE RESOLUCIONS ALCALDIA. ( R.A 2024-249 A LA R.A. DE CONVOCATÒRIA D’AQUEST PLE).
 12. PRECS I PREGUNTES.

 

1 / 1